facebook

Studentarbeid, Pikene på broen

 Illustrasjon: Studentarbeid, HiOA

DYBDE I KUNST OG HÅNDVERK -
VELKOMMEN TIL NETTVERKSKONFERANSEN 2017

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen og Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i UH-sektor inviterer til den femte nettverkskonferansen 23.-24. januar 2017.

Vertskap i 2017 er Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), et samarbeid mellom Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studium (LUI) og Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD). Konferansen legger opp til faglig fordypning, presentasjon av ny forskning og erfaringsutveksling, innenfor flere kategorier av det overordnede temaet «Dybde i kunst og håndverk»

TID OG STED
Mandag 23. januar kl 09.30 til tirsdag 24. januar kl 15.30.
Høgskolen i Oslo og Akershus, kurs og konferansesenteret
Sosialt treff på Radisson Blu Scandinavia Hotel søndag kveld 22. januar kl 20.00 for de som kommer tidlig.

PÅMELDING
Påmeldingsfrist 6. januar 2017. 

PROGRAM (pdf) SESJONER (PDF)

Her finner du presentasjoner fra noen paperframlegg: OPPDATERT SESJONLISTE MED LENKER TIL PRESENTASJONER

SØNDAG
20.00 Sosialt treff på Radisson Blu Scandinavia (Summit Bar)

MANDAG
09.30 Kaffe, registrering
10.30 Konferanseåpning
11.00 Keynote, Liv Merete Nielsen, HiOA, Håndverk, kvalitet og dybdelæring
12.00 Lunsj
12.45 Presentasjon av HiOA
14.00 Parallelle sesjoner: praksisfortellinger og paperframlegg
15.00 Forskningskaffe
15.30 Posterframlegg og utstilling 
16.00 Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen og avslutning
18.30 Ekskursjon Rådhuset
20.00 Middag - Olivia på Aker brygge

TIRSDAG 
08.30 Kaffe
09.00 Presentasjon av nye doktoravhandlinger
10.30 Parallelle sesjoner: praksisfortellinger og paperframlegg
11.30 Lunsj
12.30 Parallelle sesjoner: praksisfortellinger og paperframlegg
13.30 Forskningskaffe
14.00 Parallelle sesjoner: åpen post, BLU og GLU
15.00 Evaluering og videre arbeid
15.30 Vel hjem 

Vitenskapelig komité:
Marte Sørebø Gulliksen, Høgskolen Sørøst-Norge (HSN), leder, Nina Scott Frisch, DMMH og Karen Brænne, Høgskulen i Volda (HiVolda). 

OVERNATTING OG REISE
Det er ingen deltakeravgift på konferansen og lunsj og kaffe er inkludert. Deltakere dekker reise og opphold, samt frivillig middag mandag kveld.Vi har anbefaler Radisson Blu Scandinavia Hotel som ligger nært høgskolen. Oppgi kode NORD17 ved bestilling. 

AU 2017
Janne B.Reitan, HiOA (vertsskap), Nina Scott Frisch, DMMH, Victor Tymczyk, HiOF og Merete Hassel, KKS

HAR DU SPØRSMÅL?
Ta kontakt med koordinator for nettverket: Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) v/Merete Hassel, ragnhild.m.hassel@nord.no tlf 75 51 79 06.

VELKOMMEN!