facebook

GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

Noen grunnleggende ferdigheter er nødvendige forutsetninger for læring og utvikling i skole, arbeid og samfunnsliv. I Kunnskapsløftet er disse definert som å kunne lese, regne, uttrykke seg muntlig og skriftlig, og bruke digitale verktøy.

I hver læreplan for fag er det beskrevet hvordan de grunnleggende ferdighetene er forutsetninger for utvikling av fagkompetanse. 
For å sikre kontinuerlig utvikling av elevenes grunnleggende ferdigheter gjennom hele den 13-årige grunnopplæringen, er ferdighetene integrert i kompetansemålene.  De kan imidlertid framstå ulikt og komme til uttrykk i varierende grad i forskjellige læreplaner for fag.

 

Disse filmene viser hvordan du kan jobbe med grunnleggende ferdigheter.

   Digitale ferdigheter i musikk og kunst og håndverk    Muntlige ferdigheter i musikk og kunst og håndverk

Grunnleggende ferdigheter
i musikk og kunst og håndverk. Alle filmene samlet

 

 Digitale ferdigheter i musikk og kunst og håndverk

  Muntlige ferdigheter i musikk og kunst og håndverk
Regning i musikk og kunst og håndverk   Skriving i musikk og kunst og håndverk   Å lese i kunst og håndverk og musikk

Å kunne regne i musikk og kunst og håndverk

 

 Å kunne skrive i musikk og kunst og håndverk

 

 Å kunne lese i musikk og kunst og håndverk