facebook

GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

Noen grunnleggende ferdigheter er nødvendige forutsetninger for læring og utvikling i skole, arbeid og samfunnsliv. I Kunnskapsløftet er disse definert som å kunne lese, regne, uttrykke seg muntlig og skriftlig, og bruke digitale verktøy.

I hver læreplan for fag er det beskrevet hvordan de grunnleggende ferdighetene er forutsetninger for utvikling av fagkompetanse. 
For å sikre kontinuerlig utvikling av elevenes grunnleggende ferdigheter gjennom hele den 13-årige grunnopplæringen, er ferdighetene integrert i kompetansemålene.  De kan imidlertid framstå ulikt og komme til uttrykk i varierende grad i forskjellige læreplaner for fag.

Disse filmene viser hvordan du kan jobbe med grunnleggende ferdigheter i musikk, kunst og håndverk.

     Digitale ferdigheter i musikk og kunst og håndverk      Muntlige ferdigheter i musikk og kunst og håndverk

Grunnleggende ferdigheter
i musikk og kunst og håndverk. Alle filmene samlet

   

 Digitale ferdigheter i musikk og kunst og håndverk

    Muntlige ferdigheter i musikk og kunst og håndverk
Regning i musikk og kunst og håndverk     Skriving i musikk og kunst og håndverk     Å lese i kunst og håndverk og musikk

Å kunne regne i musikk og kunst og håndverk

   

 Å kunne skrive i musikk og kunst og håndverk

   

 Å kunne lese i musikk og kunst og håndverk