facebook
Romlig materialitet og materialitetens rom
Romlig materialitet og materialitetens rom

KONFERANSE FOR BARNEHAGAR AVLYST

10. og 11. november 2016 arrangerar Høskulen i Sørøst-Noreg konferansen Romlig materialitet og materialitetens rom i samarbeid med Kunst- og kultursenteret. 

Målgruppa for konferansen er barnehageansatte, medlemmar i forskningsnettverket og andre ansatte ved høgskular og universitet, og andre med interesse for konferansens tema.

Det blir presentasjon av ny forskning både frå Noreg og frå Sverige, foredrag og parallelle seminarar. Påmeldingsfristen er 26. oktober, så ikkje vent med å melde deg på!

Du kan lese meir på konferansen si eigen nettside Romlig materialitet og materialitetens rom

Lenke til Nyhetsarkiv