facebook
Muligheter. Opplevelse, mestring og muligheter
Muligheter. Opplevelse, mestring og muligheter

Call for paper

Hvilken betydning har de estetiske fagene i opplæring av elever med behov for særskilt tilrettelegging, i lys av nye rammeplaner for barnehage og kulturskole, samt den pågående fagfornyelsen? Hvordan legger barnehage og skole til rette for opplæring i kunst- og kulturfag? Hvilke muligheter for mestring og inkludering gis innenfor kunstneriske uttrykk i opplæring og fritid? Hvordan kan spesialpedagoger trekke inn kunstfagene i sin spesialpedagogiske praksis? Hvordan kan kunstpedagoger og kunstnere tilrettelegge for barn med særlige behov for hjelp og støtte? 

Konferanse i Bodø, 8. - 9.april 2019 på Nord universitet 

Muligheter. Mestring, opplevelse og inkludering. En konferanse om kunst og spesialpedagogikk

Konferansen setter fokus på kunst og kultur, estetiske fag og inkludering i møte med barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging, i barnehage og skole, kulturskole og andre arenaer. Konferansen vil løfte fram forskning og eksempler på god praksis.

Call for paper

Vi søker forskningsbidrag som kan belyse potensiale for å forbedre praksis. Sammendraget kan gjelde avsluttede prosjekter, prosjektidéer, vitenskapelig eller kunstnerisk forsknings- og utviklingsarbeid.

Konferansens målgruppe

Konferansen retter seg mot pedagoger og spesialpedagoger, kunstnere og ledere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring, ansatte og studenter i lærerutdanning, kulturskole og DKS, pedagogiske støttesystemer og andre som er interessert i dette temaet.

Fokus

Hvilke muligheter gis barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging for estetiske erfaringer og opplevelser? Hvordan legger barnehage og skole til rette for opplæring i kunst- og kulturfag? Hvilke muligheter for mestring og inkludering gis innenfor kunstneriske uttrykk i opplæring og fritid? Hvilken betydning har de estetiske fagene i opplæring av elever med behov for særskilt tilrettelegging, i lys av nye rammeplaner for barnehage og kulturskole, samt den pågående fagfornyelsen? Hvordan kan spesialpedagoger trekke inn kunstfagene i sin spesialpedagogiske praksis? Hvordan kan kunstpedagoger og kunstnere tilrettelegge for barn med særlige behov for hjelp og støtte?

Hvem kan levere abstract / sammendrag?

Ansatte i universitet- og høgskolesektor og andre som kan bidra med forskning eller relevant faglig formidling i henhold til tema for konferansen. For å presentere på konferansen skrives et sammendrag på 500 ord i fastsatt mal og lastes opp på nettsiden til Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) innen 15.januar 2019. Sammendragene vil gjennomgås av en vitenskapelig komité bestående av: Natallia Bahdanovich Hanssen, førsteamanuensis, Nord universitet, Morten Sæther, dosent, Dronning Mauds Minne Høgskole og Torgeir Haugen, førstelektor, OsloMet

Spre gjerne!

Program for konferansen

Programmet vi presentere forskning og gode eksempler fra praksisfeltet fra hele opplæringsløpet, men også fra kulturskole og andre aktører. Konferansen går over to dager med plenumsinnlegg og parallelle sesjoner. Programmet er under utvikling og et rammeprogram vil foreligge på nyåret.

Påmelding

Informasjon om påmelding kommer etterhvert. Følg med på nettsiden for konferansen.

Kontaktinformasjon

Spørsmål rundt konferansen kan rettes til seniorrådgiver Merete Hassel ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, tlf. 75 51 79 06, ragnhild.m.hassel@nord.no

Lenke til Nyhetsarkiv