facebook
Bokstavlek
Bokstavlek

Korte undervisningsopplegg for grunnskole

Når sommeren nærmer seg oppstår ofte et behov for kortere undervisningsopplegg i grunnskolen. Vi har samlet et knippe læringsressurser med ulik varighet. Noen må gjøres innendørs mens andre kan gjøres ute.


Et drypp av fargeteori 

Et drypp av fargeteori er et forslag til en times undervisning der vi tar for oss en farge i hvert opplegg, med presentasjon om én primærfarge eller én sekundærfarge fra Johannes Ittens fargesirkel.
Lenke til undervisningsopplegget Et drypp av fargeteori


Bokstavlek

Bruk bokstaver av jacofoam som estetisk tilnærming til grammatikkundervisningen, begrepsinnlæringen, matematikkundervisningen og mye mer.
Lenke til undervisningsopplegget Bokstavlek


Arkitektur i praksis (én dag)

Konstruksjon med pinner og gummistrikk.
Undervisningsopplegget tar sikte på å lære elever begreper i arkitektur med praktisk problemløsning. Elevene får her en anledning til å bygge noe som er større enn seg selv. Dette vil gi en større kroppslig erfaringsramme til arkitektur, i tillegg til å tegne og lage små modeller inne på skolen. Elevene får da kjenne på kreftene som virker i bygg, og hva som gjør konstruksjoner stabile.
Undervisningsopplegget er

Elevene lærer begreper i arkitektur med praktisk problemløsning. De får her en anledning til å bygge en konstruksjon med pinner og gummistrikk som er større enn dem selv.
Lenke til undervisningsopplegget Arkitektur i praksis


Stomp (3 skoletimer)

I dette undervisningsopplegget viser vi hvordan man med enkle metoder kan få til en god og praktisk undervisning i musikkfaget. Ved å bruke egen kropp og vanlige gjenstander man omgås med daglig lærer elevene å skape musikk. 
Lenke til undervisningsopplegget Stomp på 3 skoletimer


Animasjon med nettbrett (en halv dag)

«Pizza, det slappe øyet og Walt Disney» er et praktisk krasjkurs i animasjonens grenseløse verden. Ved å bruke iPad og den lettfattelige Stop Motion Studio-appen hopper du over flere av leddene som tidligere har komplisert animasjon i klasseromme. Elevene lærer å animere ved bruk av enkle virkemidler. Opplegget er tilpasset 4. trinn, men ressursen kan med enkle grep tilpasses alle klassetrinn i grunnskolen.
Lenke til undervisningsopplegget Animasjon med nettbrett


Foto - vær sett med bars øyne (en halv dag)

Elevene får innsikt i fenomenet vær gjennom ulike former for utforskning. De får også erfaringer med fotografering som teknikk og kunstnerisk formidlingsform. Opplegget er tilrettelagt undervisning i kunst og håndverk, naturfag, norsk og digitale uttrykk på småtrinnet i skolen.
Lenke til undervisningsopplegget Vær sett med barns øyne


Arkitektur overalt (1 skoletime)

I dette heftet setter vi søkelys på arkitektur som utgangspunkt for helhetlig læring. Passer for barnehage og småtrinnet. 
Lenke til undervisningsopplegget Arkitektur overalt 


Samtaler om samtidskunst (1 skoletime eller en dag kombinert med byvandring) 

Opplegget tar utgangspunkt i 23 avfotograferte verk som representerer ulike typer samtidskunst, fra tegning, foto og maleri til store innstallasjoner og konseptuelle verk. 
Lenke til undervisningsopplegget Samtaler om samtidskunst

Kumlokk - mye mer enn et lokk (1 skoletime eller en dag kombinert med byvandring) 

Av og til fører det til at en begynner å undre seg og stille spørsmål. I Norge anslås det å være bortimot en million kumlokk. 
Lenke til undervisningsopplegget Kumlokk - mye mer enn et lokk

Lenke til Nyhetsarkiv