facebook
Foto: Anders Nesse
Foto: Anders Nesse

Hva er joik?

«Du trenger ikke ha samiske røtter for å lære deg å joike», sier Frode Fjellheim, professor i musikk ved Nord Universitet. Han skriver om ulike sider ved joiken og om at alle i Norge bør få anledning til å lære om joik i skolen, på samme måte som at alle får noe opplæring i norsk folkemusikk. 

Hva er joik? Er joik en musikktradisjon? Kan alle lære å joike? Og hvordan gjør man i så fall det?

I denne artikkelen skriver Frode Fjellheim om joik. Fjellheim er musiker, komponist, arrangør, produsent og pedagog. Ved Nord Universitet har han utviklet studiet «Med joik som utgangspunkt».

Artikkelen kan du lese i vår ressursbase. 

Lenke til Nyhetsarkiv