facebook
Bilde av nettsiden til Utdanningsdirektoratet (www.udir.no)
Bilde av nettsiden til Utdanningsdirektoratet (www.udir.no)

Spennende endring i læreplanene

Torsdag kom første utkast til de nye læreplanene. I gjennomgangen av disse kan vi se langt færre kompetansemål enn i nåværende plan. Skissen viser også en omstrukturering av planene som Kunst- og kultursenteret (KKS) mener at kan bidra til et større handlingsrom for læreren. 

Fra 20 til 11 kompetansemål

Kompetansemålene for 7. årstrinn er redusert fra 20 kompetansemål til 11. Målene oppleves også kortere og mer presis og konkret. Til forskjell fra dagens plan som strukturerer kompetansemålene under hovedområder, legger skissen opp til at læreren selv kan plassere kompetansemålene under de kjerneelementene som han/hun selv mener at er hensiktsmessig. I fagplanen for kunst og håndverk for ungdomsskolen kan vi se at det i tillegg er gjort spennende nye grep. Diskusjonen om å dele faget i to raste i norske medier våren 2017 etter et utsagn fra daværende kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i desember 2016. I skissen kan vi se at gruppen ikke har lagt til rette for dette, men foreslår fordypning i faget i 10. årstrinn. I 30% av undervisningen skal elevene velge enten håndverksfaglig fordypning eller kunstfaglig fordypning. Noe som mulgihets vil kunne gi føringer for fordelingen av timeantallet på ungdomstrinnet.  

Fagspesifikk vurdering 

I det foregående skoleår har flere skoler prøvd ut muntlig-praktisk eksamen i de praktiske og estetiske fagene. Læreplangruppen for faget mat og helse gir et frampek om at denne ordningen vil fortsette, noe vi på KKS leser med glede. I de andre planene som vi har sett på ser vi også at vurdering i de spesifikke fagene har blitt viet god plass. Det skal være tydelig hvordan vurderingen skal gjøres på fagets premisser.

Ønsker tilbakemelding

Udir vil understreke at dette ikke er et ferdigstilt dokument, men en skisse. Endringer vil komme og det er nå skolen har mulighet til å være med på å forme et av sine viktigste styringsdokumenter. Fram til 14. oktober er det mulighet for alle interesserte til å gi tilbakemelding på skissen, noe som vi på KKS oppfordrer sterkt til. Udir har også lagt med en power point-presentasjon som skolen kan bruke i arbeidet med fagfornyelsen. Denne kan være utgangspunkt for diskusjon i team-tid eller andre planlagte utviklingsmøter i skolen. KKS vil kommentere skissen ytterligere og vil legge ut våre kommentarer på vår nettside i løpet av denne perioden. 

Lenke til udir: 

For å lese og kommentere skissen kan du følge denne lenken. 

 

Andre aktuelle lenker: 

Artikkel fra Utdanningsnytt 22.12.2016: Isaksen vil dele opp kunst- og håndverksfaget

Artikler fra Kunst og kultursenteret angående fagfornyelsen. 

Lenke til Nyhetsarkiv