facebook
Marte Henriksen. Grønn livslyst i Nordland
Marte Henriksen. Grønn livslyst i Nordland

GRØNN LIVSLYST!

Marte har bakgrunn som lærer i formgivingfag og jobber nå som rådgiver ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Melanie Merz, som opprinnelig kommer fra Tyskland, har jobbet som lærer i naturfag og matematikk i videregående opplæring og jobber nå i ungdomskolen. Marte og Melanie la ut på en grønn reise til mennesker som prøver å leve miljøvennlig. Reisen har resultert i boka «Grønn livslyst i Nordland». 

Marte og Melanie har utviklet flere undervisningsopplegg til vår ressursbase med fokus på bærekraft, spesielt rettet inn mot videregående opplæring.

Kunstfagenes rolle i opplæring til bærekraftig utdanning. 

DH Bærekraftig undervisning - nyttevekster og te emballasje

DH Bærekraftig undervisning - produkt fra vugge til grav

 

Marte har tidligere laget flere undervisningsopplegg i vår ressursbase med fokus på bærekraft.

Kunstfagenes rolle i opplæring til bærekraftig utdanning.

DH Bærekraftig undervisning - produkt fra vugge til grav

DH Bærekraftig undervisning - nyttevekster og te emballasje

 

Marte Henriksen har blant annet bakgrunn som lærer i formgivingfag og design og håndverk i videregående skole, Melanie Merz, som opprinnelig kommer fra Tyskland, jobber som naturfagslærer i videregående skole.

Lenke til Nyhetsarkiv