facebook
Fra filmen "Dusje med dress"
Fra filmen "Dusje med dress"

DUSJE MED DRESS

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen er glad for å presentere en ny film til inspirasjon for barnehagelærerutdannere, ansatte i barnehage og studenter. 

Filmen er en dokumentasjon og inspirasjon fra Kunstfaglig førskolelærerlinje ved HiB, laget av Kari Gina Hodneland, Høgskolelektor/ Musikkseksjonen, avdeling for lærerutdanning, Bergen / Høgskulen på Vestlandet.

Fra 2004 til 2013 hadde Høgskolen i Bergen en førskolelærerlinje med vekt på kunstfag. Fordi vi ønsket å styrke den kunstfaglige kompetansen i barnehagene, gikk vi her vekk fra å gi førskolelærerne en utdannelse med faglig bredde, til fordel for en fordypning i musikk, drama og forming. Filmen inneholder dokumentasjon av arbeid som ble gjort i den kunstfaglige førskolelærerutdanningen, eksempler på hvordan arbeidet er blitt videreført ute i barnehager, og intervjuer med bl.a. lærere og tidligere studenter.I 2013 ble det innført en ny modell for barnehagelærerutdanningen. Oppdelingen i bredde og linje ble tatt vekk. Istedenfor fikk vi en utdanningsmodell med fire profiler, hvor profilen Kunst Kultur og Kreativitet er den som i størst grad ivaretar kunstfagene.  Vektleggingen av kunstfagene er noe mindre enn på Kunstfaglinjen, men takket være arbeidet med linjen, har vi opparbeidet oss en solid erfaring med samarbeid på tvers av fagene. Denne erfaringen har vi tatt med oss inn i den nye barnehagelærerutdanningen.

I filmen blir det lagt vekt på at kunstfagene er viktig for barns utvikling, personlighetsdanning og læring, og at det derfor er viktig å utdanne barnehagelærere med god kunstfaglig kompetanse. I arbeidet med kunstfaglinjen utviklet vi dessuten arbeidsmåter hvor store deler av kunstfagundervisningen var tverrfaglig. I filmen deler vi noen av erfaringene vi har gjort.

Filmen er ment som en inspirasjon for lærere i barnehagelærerutdanningen, barnehagelærere, studenter og for andre som jobber med barn. Den er dessuten ment som et utgangspunkt for videre forskning på kunstfaglig arbeid med barn.

Se FILM

Lenke til Nyhetsarkiv