facebook
Foto: Håvard Storvestre
Foto: Håvard Storvestre

GAMLE SANGER OM IGJEN

En studie ved Høgskolen i Oslo og Akershus har kartlagt sang i barnehagene: Sangrepertoaret i barnehagen - tradisjon eller stagnering? Siri Haukenes, førstelektor, og Liv Anna Hagen, høgskolelektor, begge ved Høgskolen i Oslo og Akershus, ønsker å forstå hvorfor mye av sangmaterialet er så gammelt, og hvorfor det er så lite fornyelse av sang i barnehagene. Noen av spørsmålene de har undersøkt er: hvilke sanger synges i barnehagen, og hva karakteriserer disse? Hvorfor er det nettopp disse sangene som utgjør de mest vanlige sangene i barnehagene?

Topp 20

Ved hjelp av deltidsstudentene ved barnehagelærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus har Haukenes og Hagen samlet inn data om hvilke sanger som er mest brukt i barnehagene studentene jobber i. Noe forskerne har funnet er at utvalget av sanger består hovedsakelig av gamle sanger fra før 1960 og er lite variert. De spør seg hvorfor det er så lite fornyelse i sangrepertoaret, og har blant annet laget seg en Topp 20-liste med de mest brukte sangene.

Mer mangfold

Haukenes og Hagen tror at personalet i barnehagen med innvandrerbakgrunn har en stor og ubrukt ressurs i form av sangtradisjoner fra egen kultur, som kan bidra til fornyelse og et mer mangfoldig utvalg. Sang som estetisk opplevelse og erfaring trekkes frem, og artikkelen henviser til både ny og gammel rammeplan. For hvilken plass har sangen i dagens rammeplan?

Deler av dette materialet ble lagt frem på Kykeliky-konferansen i Oslo 2015.

Hele artikkelen Sangrepertoaret i barnehagen - tradisjon eller stagnering? kan du lese her.

Her er Topp 20-lista: 

Sanger fra før 1960 merket med *
Sanger med melodi eldre enn 1960 og tekst fra 1960-1990.
Ingen sanger er fra tiden etter 1990.


1. Bæ, bæ lille lam* 
2. Lille Petter edderkopp* 
3. Hurra for deg* 
4. Bjørnen sover* 
5. Mikkel rev* 
6. God morgen alle sammen (*) 
7. Hode skulder kne og tå* 
8. Hjulene på bussen 
9. Med krøllet hale* 
10. Olle bolle 
11. Lille kattepus
12. Kua mi jeg takker deg* 
13. Gutter og jenter (*) 
14. På låven sitter nissen* 
15. Alle barna klapper 
16. Ro, ro, ro din båt* 
17. Nede på stasjonen* 
18. Tommelfinger, tommelfinger* 
19. Santa Lucia* )
20. Alle killebukkene 

Lenke til Nyhetsarkiv