facebook

MÅLTIDET SOM PEDAGOGISK ARENA

I den nye rammeplanen for barnehagar har mat og måltid fått ein tydelegare plass. For å inspirere barnehagar i måltidsarbeidet har nokre av dei nasjonale sentra utvikla eit hefte som viser korleis ulike fagområder kan integrerast i måltidet.


Denne ressursen er utvikla med tanke på ein heilskapleg tilnærming til måltidet som pedagogisk arena. Ulike fagområde er representert med tips og inspirasjon frå dei nasjonale sentra til korleis ein kan bruke måltidet til ikkje berre å ete.  

Gjennom arbeid med fagområdet skal barna få sanse, oppleve, leike, lære og skape med kroppen som utgangspunkt (s. 49).

Her kan du laste ned heftet og lese meir om måltidet som pedagogisk arena.

Du kan få heftet tilsendt ved å sende en mail til kunstkultur@nord.no

Lenke til Nyhetsarkiv