facebook
Foto: Marianne Puvatcha
Foto: Marianne Puvatcha

WEB-SEMINAR

Å kommunisere identitet gjennom selfier. Smarttelefonen som skapende verktøy med Marianne Puvacha, fra Høgskolen i Østfold. Seminaret avvikles onsdag 10. mai kl. 12.00 - 13.00. Påmelding gjøres ved å sende mail til kunstkultur@nord.no

Marianne Puwatcha underviser i kunst og håndverk på lærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold. Der jobber de sammen med studentene i et kreativt miljø hvor de tar i bruk mange ulike materialer, medier og uttrykksmåter. Puvatcha har bakgrunn som fotograf, og som lærer i ungdomsskole i mange år. I eget skapende arbeid bruker hun ofte fotografi og akrylmaleri, men jobber også en del i tredimensjonale materialer.

Web-seminaret tar for seg i hvilken grad smartelefoner har forandret fotografiets visuelle uttrykk, nå som "alle" fotograferer og knipser snapshots med sin smarttelefon. Seminaret har hovedfokus på selvportrett, selfies og portrett samt smartelefonens rolle som en godt verktøy for kunst og håndverkstimene i barne- og ungdomskolen. Følger av dette er en naturlig bevisstgjøring og opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter. 

Seminaret passer for lærere på ungdomstrinn og videregående skole. Web-seminaret er gratis. 

Lenke til Nyhetsarkiv