facebook
Foto: KKS
Foto: KKS

TILPASSET OPPLÆRING OG KUNSTFAGENE

Elever med behov for tilrettelegging sto i fokus da Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen arrangerte et dagsseminar i Tromsø i oktober. Bandet Oboy, Tromsø kulturskole, satte tonen for seminaret.

  

SKUG-senteret

SKUG-senteret ved Tromsø kulturskole har i mange år jobbet målrettet med musikk og musikkteknologi med elever med behov for tilpasset opplæring. Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen har samarbeidet med SKUG-senteret i flere år og vi la derfor dette seminaret til Tromsø.

Tim SKUG Elin og Einar, SKUG


Einar Berg-Olsen er utdannet faglærer i musikk, med piano som hovedinstrument, og har videreutdanning i musikkteknologi. Elin Skogdal er utdannet faglærer i musikk med fløyte som hovedinstrument. De siste 13 årene har hun jobbet med tilpasset musikkundervisning i kulturskole, barnehage, grunnskole, videregående skole og Universitetet i Tromsø. I samarbeid med Berg-Olsen startet hun, og har bygget opp SKUG-senteret. I januar 2015 fullførte Skogdal og Berg-Olsen master i «Funksjonshemming og deltakelse» ved Høgskolen i Harstad med masteroppgaven "Mulighetenes musikk". Tim Anderson er dataprogrammerer og har jobbet med musikkteknologi, utvikling av musikkdataprogrammer og tilpasning av musikkteknologi for funksjonshemmede musikere i mer enn 25 år. Dr Tim Anderson har vært en viktig ressurs for SKUG-musikerne i deres arbeid. Han poengterte på seminaret at den jobben som gjøres i ved SKUG-senteret i Tromsø er helt unik.


Dr. Tim Anderson, Inclusive music, York  (Obs! Lav lyd)

Gjøvik kulturskole

Gjøvik kommune har lenge hatt et eget tilrettelagt kunst- og kulturtilbud for utviklingshemmede i kulturskolen. Ola Narten Svendsen er fagleder for dette tilbudet og ble på seminaret intervjuet av rådgiver Elisabeth Misvær, KKS. Han brenner for dette arbeidet og ønsker etter hvert å utvikle et tettere samarbeid med skolen.

Disability art

Ellen Saur er førsteamanuensis ved NTNU og har blant annet forsket på utenforskap og kunst- og kulturtilbud for barn og unge med spesielle behov. Saur har evaluert DKS-prosjektet: «INK2013 Pilotprosjekt for å øke tilgang til kunst og kultur for barn og unge med spesielle behov» og bidratt med en rekke artikler i bøker og tidsskrifter. Hun har lang erfaring fra teaterfeltet og har blant annet skrevet om TeaterNON-stop. Dette arbeidet fortalte hun om på seminaret. Saur har nå fått fått midler fra Kulturrådet til prosjektet «Hvordan forstå kunst, kultur og kvalitet innen disability art?»

Estetiske fags betydning for læring av dannelse var tema for innlegget til Lin-Ingvild Holmgren Monsen. Monsen er utdannet førskolelærer, med forming som fordypningsfag. Hun jobber som prosjektleder i Finnmark fylkeskommune, med fokus på kvalitet på spesialundervisningen i videregående opplæring. Hun er opptatt av de estetiske fagenes betydning – også i spesialundervisningen. Hvordan kan vi tilpasse opplæringen i musikk og kunst og håndverk? Hvordan kan vi bruke de estetiske fagene som metode for å tilpasse i andre fag? Hva er elevenes sterke sider og hvordan kan vi få de fram og underbygge disse?

Gry Navas, Steinerskolen i Tromsø, delte i plenum tanker rundt pedagogiske valg i tilretteleggingen og læreren som bindeledd. Hun tok for seg fargenes virkning som skapende kraft. Dette ble en fin introduksjon til hennes workshop med praktisk bruk av farger.

Parallelle verksteder

De ca 60 deltakerne på seminaret fikk etter lunsj ei god økt med praktisk arbeid. Den ene gruppen jobbet med musikk og fikk prøve ut en del av teknologien til SKUG-senteret.

Den andre gruppa fikk jobbe med farger og male under veiledning av Gry Navas.

Malekurs Malekurs

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen vil jobbe videre med dette feltet. Det er mange dyktige lærere som har mye å dele og lære av hverandre. NAKU og Kulturtanken var tilstede på seminaret og NAV Hjelpemiddelsentralen hadde en liten utstilling og stilte sin kompetanse til rådighet. Her har vi mange gode samarbeidspartnere framover.

Aktuelle lenker

Integrerende praksis (2014) Universitetsforlaget. Bidrag fra SKUG-senteret mfl.
INK-prosjektet (2013) Rapport pdf
Salaby, digital læringsressurs med støtte fra Utdanningsdirektoratet
Statped
Klar tale
Nyheter i bilder
Appbiblioteket
Haug skole- og ressurssenter
Frydenhaug skole- og ressurssenter
Outsider Art Street Gallery
Trastad samlinger

Lenke til Nyhetsarkiv