facebook

INSPIRASJON TIL HØSTEN?

Det nærmer seg oppstart for barnehager og skoler. Sjekk ut vår ressursbase som gir deg gode eksempler på prosjekter i barnehagen og undervisningsopplegg til grunnskole og videregående utdanning. 

Ny høst, nye barnegrupper og klasser, nye relasjoner mellom barn, unge og voksne, nye erfaringer, ny læring og nye muligheter. Hvorfor ikke hente litt ny inspirasjon også? 

I ressursbasen finner du undervisningsopplegg, læringsressurser, prosjekter og gode eksempler for hele opplæringsløpet. Materialet er utviklet i samarbeid med lærere i skole, barnehage og kulturskole samt universitets- og høgskoleansatte.

Forankring i rammeplan og læreplan med kompetansemål og grunnleggende ferdigheter kommer tydelig fram. Ressursene er kvalitetssikret og utprøvd i praksisfeltet og gir eksempler på varierte arbeidsmåter som fremmer motivasjon for læring. Mange av ressursene kan differensieres slik at de passer for ulike trinn.

Ressursene er inndelt i kategorier:

 • Barnehage
 • 1.- 4. trinn
 • 5.- 7. trinn
 • 8.- 10.trinn
 • Videregående skole
 • Kulturskole
 •  

  For mer informasjon om senterets arbeid med undervisningsopplegg og læringsressurser, ta kontakt med oss på kunstkultur@nord.no tlf 75 51 75 00 eller kontakt rådgiverne direkte.

  Lenke til Nyhetsarkiv