facebook

KUNST OG HÅNDVERK - FAGFORNYELSE

«K&H er et morsomt og interessant fag, fordi vi får prøvd så mange ulike ting. Kunst er like essensielt som håndverk, og det er dumt å kunne velge bort et fag allerede når du er 12 år.» Elev ved Ener ungdomsskole i Hamar kommune.

25. april 2017 inviterte Utdanningsforbundet til konferanse om hvordan kunst og håndverksfaget kan styrkes når læreplanen for faget skal fornyes. Med ikke mindre enn 170 påmeldte ble debatten rundt faget frisk og bred. Vi fikk høre tanker fra lærere, elever, forskere og representanter fra NHO og Utdanningsdirektoratet. Målet for kvelden var å få gode innspill til utredningen omkring faget. Fagets kjerneelement og forslag om deling av kunst og håndverk var sentrale tema for meningsutveksling.

Det var gledelig å høre at NHO presiserte at de aldri har kjempet for en deling av faget, men anser at det viktigste er å styrke både de praktiske og estetiske fagene. Videre sa Espen Lynghaug fra NHO at argumentene i debatten gjorde inntrykk, og konstaterte at organisasjonen ikke står i en fastlåst posisjon i forhold til delingsspørsmålet.

Utdanningsdirektoratet ved Tone Børresen Mittet ga oss en smakebit på hva Udir ønsker med en ny læreplan. Hun trakk frem dybdelæring i fagene som et viktig premiss for god læring. Mittet la vekt på at praktiske og estetiske fag skal styrkes i skolen, Hun informerte om at pågår et omfattende arbeid der Kunnskapsdepartementet skal lage en plan for hvordan disse fagene kan styrkes på lang og kort sikt. Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen er invitert med inn i dette arbeidet.

Udir ønsker en åpen og inkluderende prosess rundt fagfornyelsen og inviterer mottakergruppen av en ny læreplan, altså lærerne ute i skolene til å komme med innspill. KKS oppfordrer alle til å gjøre sin demokratiske plikt gjennom å delta i debatten. I tillegg ønsker Udir innspill på fagpersoner som kan bidra med gode innspill til kjerneelementer i faget. Fristen er utsatt til 5. mai, og du kan gå inn på udir sine sider her med din anbefaling. Du kan også ta dirkete kontakt med en av våre rådgivere om du selv ønsker deg inn i denne prosessen. Se våre kontaktsider for telefon/ mailadresser og ikke nøl med å tak kontakt.

Du kan se opptaket fra hele debatten på Utdanningsforbundet sine nettsider. Direkte link finner du ved å trykke her.

Lenke til Nyhetsarkiv