facebook
Foto: KKS, - Elever møter profesjonelle aktører innen opera.
Foto: KKS, - Elever møter profesjonelle aktører innen opera.

OPERAPROSJEKTET ARIADNE

Hva skjer når elever i videregående skole møter Ariadne fra Naxos i operasanger Lise Davidsens skikkelse. Kan slike møter føre til læring og dannelse? Les om samarbeidsprosjektet mellom KKS, NOSO Opera og videregående skoler i Salten der elever og lærere kommer tett på profesjonelle aktører innen opera.

I forbindelse med Nordnorsk Opera og symfoniorkesters (NOSO) oppsetting av operaen «Ariadne auf Naxos», mars 2017, etablerte KKS og NOSO Opera et samarbeidsprosjekt for skoleåret 2016/2017. Prosjektet hadde som mål å skape økt interesse og kunnskap om opera i videregående skole. Elever fra programområde for musikk, dans, drama, studieforberedende med formgivingsfag og studiespesialiserende ble involvert. Gjennom ulike tiltak fikk elevene komme tett på mangfoldet av profesjonelle aktører innen opera, noe som ga en annerledes og inspirerende tilnærming til kompetansemål og læring.
Les om bakgrunnen for prosjektet, tiltak og gjennomføring i prosjektbeskrivelsen. 

Kanskje kan dette inspirere til lignende samarbeidsprosjekter der elever ved din skole får møte profesjonelle aktører og ta i bruk ulike læringsarenaer? Les om hele Ariadneprosjektet her.

Hør hva Vilde Wærnes Borèn mener om å være med på samarbeidsprosjektet:

Lenke til Nyhetsarkiv