facebook
Hva er det som gjør at kunstverket treffer blink nettopp hos meg, som gjør at tiden står stille et øyeblikk og får meg til å glemme ømme føtter og sulten mage? Foto: Nasjonalmuseet / Annar Bjørgli
Hva er det som gjør at kunstverket treffer blink nettopp hos meg, som gjør at tiden står stille et øyeblikk og får meg til å glemme ømme føtter og sulten mage? Foto: Nasjonalmuseet / Annar Bjørgli

OM KUNSTVERKETS KONTEKSTER

Arne Marius Samulsen er neste kronikør i artikkelserien KKS 10 år. Hans artikkel handler om ulike konteksters rolle for kunstopplevelsen, slik han har erfart dem etter et langt formidlerliv. 

Om artikkelforfatteren:

Arne Marius Samuelsen er dosent i pedagogikk ved Høgskolen i Sørøst Norge (tidligere Høgskolen i Telemark) og dr.art fra Kunsthistorisk ved Universitet i Bergen. Han har undervist på ulike nivåer innen lærerutdanning, mest på master i kunst og håndverk. Han har skrevet flere lærebøker, bl.a. »Formidling av kunst til barn og unge» på Universitetsforlaget, og bidratt via Kunst i skolen til heftene «Ta i bruk den nære kunsten» og «Samtaler om samtidskunst»

Hele artikkelen kan du lese her: kunstkultursenteret.no/samuelsen 
 

Artikkelsamlingen: kunstkultursenteret.no/artikkelsamling

Lenke til Nyhetsarkiv