facebook
Barenhageprisen 2015: Barnehagene på Ringebu og Fåvang
Barenhageprisen 2015: Barnehagene på Ringebu og Fåvang

MANGE SØKERE PÅ ÅRETS BARNEHAGEPRIS

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen har mottatt 53 søknader på årets barnehagepris. Tre prosjekter skal kåres som denne rundens vinnere. 

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen har mottatt mange søknader på årets barnehagepris fra hele landet, og vi gleder oss over bredden og variasjonen i prosjektene som har kommet inn.

Søknadene med bilder og andre vedlegg sendes nå til juryen som skal lese og vurdere disse frem til jurymøtet 17. oktober i Bodø. Den 18. oktober vil vinnerne kontaktes, og det legges ut informasjon på vår nettside og facebookside om hvilke barnehager som er årets vinnere.

Barnehagene som har utviklet vinnerprosjektene inviteres til å motta prisen og holde en kort presentasjon av prosjektet på Rammeplankonferansen om kunst, kultur og kreativitet i Drammen 15. november 2017. Prisen er på 10 000 kr, som skal være øremerket videre arbeid med kunst- og kulturfaglig arbeid i barnehagen. I tillegg mottar vinnerne en skulptur spesielt utformet for Den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur av Harald Bodøgaard.

Les mer om prisen her

 

Lenke til Nyhetsarkiv