facebook

NY RAMMEPLAN

Engasjementet var stort da rammeplan for barnehage var på høring i vinter. Etter 15 høringskonferanser og over 600 høringsuttalelser er den nye rammeplanen for barnehage klar. Den skal gjelde fra 1. august 2017.

Rammeplanen har fått en helt ny struktur, men noe av innholdet er gjenkjennbart fra planen av 2006. Planen er kortet ned og er blitt mer presis. Kunnskapsdepartementet.no kan også melde at regjeringen vil i løpet av våren foreslå en styrking av pedagognormen, og en bemanningsnorm som sikrer at alle barn får nok voksne rundt seg i barnehagen.

Innenfor fagområdet kunst, kultur og kreativitet blir det presisert at man skal gi barna anledning til utforsking, fordypning og progresjon. Fordypning og progresjon har ikke tidligere vært skrevet inn i fagområdet, men har nå fått en sentral plass.  At barna også skal møte kunst og kulturuttrykk fra egen samtid er en presisjon som kommer tydeligere frem i denne rammeplanen enn den forrige. Den digitale praksisen tydeliggjøres også gjennom fagområdet gjennom at «barnehagen skal bidra til at barna bruker ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å uttrykke seg estetisk» (s. 19). Alle ressurser på kunstkultursenteret.no skal være oppdatert til 1. august 2017 i henhold til ny rammeplan. Senteret arrangerer konferanse med utgangspunkt i fagområdet kunst, kultur og kreativitet 15. november i Drammen. Mer informasjon om dette og påmelding kommer før sommerferien.

Les rammeplanen her: https://www.regjeringen.no/contentassets/062a50467a86492b9ab1829df2433fae/ny-rammeplan-for-barnehagens-innhold.pdf

Lenke til Nyhetsarkiv