facebook
Cathrine Jenssen
Cathrine Jenssen

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET I BARNEHAGEN

Læreboka som kom ut på Fagbokforlaget i 2011 er et resultat av et samarbeid mellom kunst og kultursenteret og ansatte ved høgskoler i Bergen, Stavanger, Trondheim og Oslo. 

Felles for alle er interessen for barnehagenes kunstfaglige arbeid innenfor rammeplanens fagområde kunst, kultur og kreativitet. Boken er revidert på bakgrunn av at vi i 2012 fikk en ny forskrift for rammeplan for barnehagelærerutdanning, med oppstart høsten 2013. Nå har ny rammeplan for barnehage vært ute på høring og iverksettes høsten 2017.

Cathrine Jenssen går i sitt kapittel i dybden og beskriver tre vinnerprosjekter fra senteret sitt tiltak med Den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur. Et av prosjektene er Monsterskjelett Mario fra Svartlamon kunst- og kulturbarnehage i Trondheim. Her møter vi et personale som på en kreativ og kompetent måte tar tak i barnas undring og fasinasjon for monstre. Sammen skaper de et kunstfaglig- og helhetlig prosjekt som gir barna mulighet til reell medvirkning og skapende virksomhet innenfor fag og tema som gjenbruk, tegning, forming, anatomi, naturfag, dans og yoga. Har du lyst til å lese mer om prosjektet? Du finner det også beskrevet i vår digitale ressursbase.

Foto: Svartlamon kunst- og kulturbarnehage
Foto: Svartlamon kunst- og kulturbarnehage

Boken er delt inn i 8 kapitler som tar for seg følgende tema: Kunstfagenes plass i barnehagen (Aud Berggraf Sæbø), Å skape verden gjennom språket (Tone Birkeland), Musikk og estetiske prosesser i barnehage (Morten Sæther), Den ville babyreisen – drama i barnehagen (Kari Thorkildsen), Kunst å skape i flate og rom – med hovedvekt på tegning (Kari Bakke), Prosjektbasert arbeid – Om barns medvirkning og kunstfaglig arbeid i barnehagen (Helene Torsteinson) og Digitale muligheter i barnehagens kunstfaglige virksomhet (Ann-Hege Lorvik Waterhouse).

Boka vil være aktuell for både ansatte og studenter i barnehagelærerutdanning og ansatte i barnehage.

Lenke til Nyhetsarkiv