facebook
Foto: Kunst i Skolen
Foto: Kunst i Skolen

TA I BRUK DEN NÆRE KUNSTEN!

Kunst i Skolen og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen ønsker å inspirere til en bevisstgjøring ved skolene: Hvilke kunstverk finnes på din skole, og hvordan kan den vitaliseres? Kan kunsten få sin naturlige plass både i skolebygningen og i undervisningen?

Skolen er et sted for estetisk virksomhet. Barn og unge møter kunst i sine lærebøker, bildebøker, i skolens egne kunstsamlinger eller på utstillingsbesøk til museer og gallerier. Kunst kan derfor fungere som et helt unikt pedagogisk verktøy i arbeid med ulike fag og tema i undervisningen. Dette heftet vil forhåpentligvis inspirere til at du som lærer skaffer deg en oversikt over kunsten som finnes på din skole og slik bruke den aktivt.

"Ta i bruk den nære kunsten" tar utgangspunkt i en rekke praksisbesøk gjort på skoler fra nord til sør. Karteleggingen er gjort av Kunst i Skolen med støtte fra Samarbeidsforum for estetiske fag (SEF) og resultatet kan leses i en egen rapport "Kunst i skolen hvordan har den det, og hvordan kan den vitaliseres?".

Vi tror at den nære kunsten er en verdifull, men lite utnyttet ressurs.

 

Heftet kan lastes ned gratis her. Ønsker du en trykket versjon kan du ta i kontakt med:
martine.e.nymo@nord.no

 

 

Tidligere har Kunst i Skolen og KKS utarbeidet heftet "Samtaler om samtidskunst"

 

 

Lenke til Nyhetsarkiv