facebook
KDA: INSPIRERENDE KURS I NYE LÆREPLANER!

KDA: INSPIRERENDE KURS I NYE LÆREPLANER!

«Vi må tenke nytt! Vi må revitalisere fagene og programområdet!» Dette er den klare oppfordringen fra Gro Ebbestad, leder av læreplangruppen med felles programfag i KDA
Les mer...

Å OVERSETTE MUSIKK TIL VISUELL KUNST

Å OVERSETTE MUSIKK TIL VISUELL KUNST

Pedagogiske perle nummer 3 er ute nå. "Med gode tegneark i A3-format og fargeblyanter  får elevene i oppgave å oversette musikken til et abstrakt, visuell kunstverk."
Les mer...

MUSIKK OG LÆRARUTDANNING

MUSIKK OG LÆRARUTDANNING

Nettverk for musikk i lærarutdanningane har samling i Trondheim 31.oktober til 1.november.
Les mer...

TILPASSET OPPLÆRING OG KUNSTFAGENE

TILPASSET OPPLÆRING OG KUNSTFAGENE

KKS inviterer til et gratis seminar om tilpasset opplæring og kunstfagene. Seminaret byr på praksisfortellinger og presentasjon av forskning
Les mer...

HØYRINGSKONFERANSAR FOR NY RAMMEPLAN

HØYRINGSKONFERANSAR FOR NY RAMMEPLAN

Hausten 2016 vil det arrangerast regionale eller fylkesvise høyringskonferansar i forbindelse med ny rammeplan for barnehage
Les mer...

UNDERVISNINGSOPPLEGG FOR FLYKTNINGER OG MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER

UNDERVISNINGSOPPLEGG FOR FLYKTNINGER OG MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER

Udir arrangerer fylkesvise samlinger i forbindelse med inkludering og opplæring av flyktninger
Les mer...

Å GJØRE KUNST, Å VÆRE KUNST

Å GJØRE KUNST, Å VÆRE KUNST

Nå er #pedagogiskeperler nummer to klar.  Les om Linus og Tilde som maler i barnehagen.
Les mer...

FOTOWORKSHOP

FOTOWORKSHOP

med lokal ungdom og flyktninger. Med prosjektet "Mitt blikk på Bodø" samarbeider enslige mindreårige flyktninger og lokale ungdommer om å ta bilder i nærmiljøet til ei utstilling.
Les mer...

GRATIS SEMINAR: DE NÆRE TING

GRATIS SEMINAR: DE NÆRE TING

Her kan man få innspill til hvordan man kan ta i bruk kunst i nærområde, hvordan man kan formidle kunst til barn og unge og vi presenterer spennende prosjekter fra barnehage og skol
Les mer...

PEDAGOGISKE PERLER

PEDAGOGISKE PERLER

Vi starter en ny serie vi kaller #pedagogiskeperler for å vise eksempler på hvordan kunst- og kulturfagene kan være med på å gjøre en forskjell. Les om eleven som produserte dobbelt i kunst o
Les mer...

VI SKAL SAMMEN STYRKE KUNST- OG KULTUROPPLÆRINGEN FOR BARN OG UNGE

VI SKAL SAMMEN STYRKE KUNST- OG KULTUROPPLÆRINGEN FOR BARN OG UNGE

Norsk kulturskoleråd, Kulturtanken (Rikskonsertene) og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen møttes for å diskutere fremtidig sama
Les mer...

ACE-NET - EUROPEISK SAMARBEID

ACE-NET - EUROPEISK SAMARBEID

Nyankomne flyktninger og kultur sto på dagsorden da delegater fra 14 land nylig var samlet i Stockholm til møte i ACE-nettverket (Art and Culture in Education). 
Les mer...

ARKITEKTURWORKSHOP

ARKITEKTURWORKSHOP

Den første junidagen tok deler av senteret med seg en bunke bambuspinner og et uvisst antall gummistrikk og tok skoledagen ute sammen med elever fra Skjerstad oppvekstsenter.
Les mer...

BARNEHAGEFORSKNING

BARNEHAGEFORSKNING

Forskningsprosjektet Blikk for barn ved HiOA skal være ferdig neste år, men forskerne kan allerede nå se noen tendenser fra studien
Les mer...

BÆREKRAFT, KLIMA OG MILJØ

BÆREKRAFT, KLIMA OG MILJØ

Den generelle delen av dagens læreplan skal fornyes og i den anledning vil vi trekke fram ett av temaene fra denne - klima- og miljøutfordringer.
Les mer...

STYRKING AV DE ESTETISKE FAGENE I OPPLÆRINGEN I FREMTIDENS SKOLE

STYRKING AV DE ESTETISKE FAGENE I OPPLÆRINGEN I FREMTIDENS SKOLE

Senterleder Kirsti Saxi har gått igjennom Stortingsmelding 28 og har gjort seg noen tanker.
Les mer...

KRAFTTAK FOR SAMISKE BARN OG UNGE

KRAFTTAK FOR SAMISKE BARN OG UNGE

Vi var til stede på Samiske pedagogiske fagdager i Kirkenes. Her kan du lese mer om hva som ble tatt opp på konferansen
Les mer...

KYKELIKY

KYKELIKY

Konferansen Kykeliky - kunst, kultur og kreativitet for de yngste i Bergen
Les mer...

KULTURSKOLEN SOM LOKALT RESSURSSENTER

KULTURSKOLEN SOM LOKALT RESSURSSENTER

Publikasjonen tar for seg tre kulturskoler og korleis skole og kulturskole kan samarbeida.
Les mer...

NASJONAL KONFERANSE OM LESING

NASJONAL KONFERANSE OM LESING

Hvordan skaper man et godt språkmiljø i barnehagen? Og hvordan legger man best til rette for å videreutvikle muntlighet når barna begynner på skolen? Hva er god leseopplæring?
Les mer...

EVALUERING AV KUNSTLØFTET

EVALUERING AV KUNSTLØFTET

Norsk kulturråd har nå fått evaluert Kunstløftets andre periode 2012-2015
Les mer...

STORTINGSMELDING OM BARNEHAGE

STORTINGSMELDING OM BARNEHAGE

Kunnskapsdepartementet har lagt frem sin melding til stortinget «Tid for lek og læring — Bedre innhold i barnehagen».
Les mer...

DIGITALE VERKTØY I BARNEHAGEN

DIGITALE VERKTØY I BARNEHAGEN

Hvordan brukes digitale verktøy i barnehager i dag? Får barna være skapende og kreative? Og hvordan står det til med de ansattes kompetanse? 
Les mer...

LENGE LEVE TRADISJONSHÅNDVERKET!

LENGE LEVE TRADISJONSHÅNDVERKET!

Hvert år søker nesten 40 000 ungdommer seg inn på et yrkesfaglig utdanningsprogram
Les mer...

DANSK KARTLEGGING AV KUNST OG KULTUR I BARNEHAGE

DANSK KARTLEGGING AV KUNST OG KULTUR I BARNEHAGE

Måndag 29. februar la det danske kulturministeriet frem kartlegginga ”Børns møde med kunst og kultur i dagtilbud”
Les mer...

MusTek 2016

MusTek 2016

Historias andre nasjonale MusTek-konferanse vart arrangert 28. og 29. januar.
Les mer...

FORSKNING I FOKUS

FORSKNING I FOKUS

Nettverkskonferansen for formgiving, kunst og håndverk i UH-sektoren hadde forskning i fokus da de var samlet i Trondheim 25. og 26. januar
Les mer...

CUTTING EDGE KULTURSKOLE!

CUTTING EDGE KULTURSKOLE!

Konferanserapporten Cutting Edge kulturskole! er nå publisert på sidene til Norsk Kulturskoleråd. 
Les mer...

<< Forrige sideNeste side >>