facebook
Gjennom samarbeid til fagforståelse

Gjennom samarbeid til fagforståelse

November-artikkelen i Kunst- og kultursenterets artikkelsamling handler om teknologi- og designkompetanse og teknologisk allmenndannelse
Les mer...

ForUndringspakken

ForUndringspakken

Kulturtanken har over flere år jobbet med et prosjekt om utvikling av konsertproduksjoner for barnehager kalt ForUndringspakken
Les mer...

GAMLE SANGER OM IGJEN

GAMLE SANGER OM IGJEN

En studie ved Høgskolen i Oslo og Akershus har kartlagt sang i barnehagene: Sangrepertoaret i barnehagen - tradisjon eller stagnering? Forskerne ønsker å forstå hvorfor mye av sangmateriale
Les mer...

MÅLTIDET SOM PEDAGOGISK ARENA

MÅLTIDET SOM PEDAGOGISK ARENA

I den nye rammeplanen for barnehagar har mat og måltid fått ein tydelegare plass. For å inspirere barnehagar i måltidsarbeidet har nokre av dei nasjonale sentra utvikla eit hefte s
Les mer...

"DET HAR ALDRI VÆRT AKTUELT Å FJERNE SANG OG MUSIKK FRA LÆREPLANEN". KAN VI STOLE PÅ DETTE?

"DET HAR ALDRI VÆRT AKTUELT Å FJERNE SANG OG MUSIKK FRA LÆREPLANEN". KAN VI STOLE PÅ DETTE?

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) er bekymret for kvaliteten i opplæringen i kunst- og kultu
Les mer...

VINNERNE ER KÅRET

VINNERNE ER KÅRET

17. oktober var juryen samlet i Bodø for å kåre vinnerne av Den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur 2017. Les hvilke tre barnehager som gikk av med seieren her.
Les mer...

OM KUNSTVERKETS KONTEKSTER

OM KUNSTVERKETS KONTEKSTER

Arne Marius Samuelsen er neste kronikør i artikkelserien KKS 10 år
Les mer...

EN KROM-SEKVENS BLIR TIL

EN KROM-SEKVENS BLIR TIL

I artikkelserien KKS 10 år er det tid for KROM. Caroline W. Nesse og Camilla Myhre er dansekunstnere og førsteamanuensiser i dans
Les mer...

MANGE SØKERE PÅ ÅRETS BARNEHAGEPRIS

MANGE SØKERE PÅ ÅRETS BARNEHAGEPRIS

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen har mottatt 53 søknader på årets barnehagepris. Tre prosjekter skal kåres som denne rundens vinnere. 
Les mer...

SPRÅKLØYPER  -  Lesing og skriving i design og håndverk

SPRÅKLØYPER - Lesing og skriving i design og håndverk

Lesing og skriving i design og håndverk er en kompetanseutviklingspakke rettet mot alle lærere som underviser i design og håndverk i videregående skole.
Les mer...

OVERORDNET DEL AV LÆREPLANVERKET

OVERORDNET DEL AV LÆREPLANVERKET

Kunst- og kultursenteret ser at Overordnet del – verdier og prinsipper ivaretar og løfter fram betydningen av kunst og kulturfagene i mye større grad enn høringsutkastet ga indi
Les mer...

RAMMEPLAN- KONFERANSE OM KUNST, KULTUR OG KREATIVITET

RAMMEPLAN- KONFERANSE OM KUNST, KULTUR OG KREATIVITET

Den nye rammeplanen for barnehagane trådde i kraft frå 1. august, men kva er det eigentleg som er nytt? 
Les mer...

INSPIRASJON TIL HØSTEN?

INSPIRASJON TIL HØSTEN?

Det nærmer seg oppstart for barnehager og skoler
Les mer...

MED 3D-PRINTER I KLASSEROMMET

MED 3D-PRINTER I KLASSEROMMET

Artikkelserien KKS 10 år fortsetter og i august deler Brit Iren Hetland Haavik noen av sine tanker rundt det å bruke 3D-teknologi i undervisningen: Formlære og designkompetanse i en
Les mer...

SØK PÅ BARNEHAGEPRIS

SØK PÅ BARNEHAGEPRIS

Den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur skal deles ut i november. Fristen for å søke er 15. september 2017. Alle barnehager i Norge inviteres herved til å søke på prisen.
Les mer...

OPERAPROSJEKTET ARIADNE

OPERAPROSJEKTET ARIADNE

Les om samarbeidsprosjektet mellom KKS og NOSO Opera. I skoleåret 2016-2017 har elever og lærere ved videregående skoler kommet tett på profesjonelle aktører innen opera
Les mer...

KUNST ER NOE EN KAN LAGE FOR Å FÅ FOLK GLADE

KUNST ER NOE EN KAN LAGE FOR Å FÅ FOLK GLADE

Margunn Haugen er styrer i Ringebu barnehage og skriver i artikkelen til KKS 10 år: Kreativitet handler om å skape ideer
Les mer...

ANIMASJON MED NETTBRETT

ANIMASJON MED NETTBRETT

Sjekk ut vår nye ressurs om hvordan du kan introdusere elevene for animasjon med iPad. Lese også om hvorfor vi mener at animasjon er en flott læringsmetode.
Les mer...

INTERNASJONAL URFOLKS- OG UTDANNINGS-KONFERANSE

INTERNASJONAL URFOLKS- OG UTDANNINGS-KONFERANSE

Samisk Høgskole/Sámi allaskuvla arrangerte nettopp den internasjonale urfolkskonferansen Sámi Education Conference: Reshaping Approaches to Indigenous Education.
Les mer...

GRATULERER! 10 ÅR, 20 ÅR, 30 ÅR – 3 x 3 HURRA!

GRATULERER! 10 ÅR, 20 ÅR, 30 ÅR – 3 x 3 HURRA!

Kulturskoleloven fyller 20 år i disse dager. Ragnhild Skille fra Norsk Kulturskoleråd er vår juniskribent i artikkelserien KKS 10 år
Les mer...

Å HA DET I HODET ELLER I HENDENE?

Å HA DET I HODET ELLER I HENDENE?

Dag Feldborg fra Norsk Håndverksinstitutt skriver i KKS 10 år: Det står respekt av brune og stålblå lagerfrakker av poplin eller bomull. 
Les mer...

FAGDAG: KUNST OG KULTUR - DEMOKRATI OG DANNELSE

FAGDAG: KUNST OG KULTUR - DEMOKRATI OG DANNELSE

I 2017 fyller KKS 10 år og inviterer i den anledning til fagdag.KUNST OG KULTUR - DEMOKRATI OG DANNELSE14. september kl. 09-16.00 ved Nord universitet i Bodø
Les mer...

BARNEHAGEPRISEN 2017

BARNEHAGEPRISEN 2017

Det er igjen klart for søknadsrunde på Den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur. Søknadsfrist vil i år vere 15. september
Les mer...

HVORDAN ENGASJERE OG MOTIVERE ELEVER TIL FAGLIG INNSATS MED DRAMA?

HVORDAN ENGASJERE OG MOTIVERE ELEVER TIL FAGLIG INNSATS MED DRAMA?

KKS10 år: I mai artikkelen skriver Professor Emerita Aud Berggraf Sæbø om hvordan man kan engasjere og motivere elever til faglig innsats med dr
Les mer...

OVERORDNET DEL   -   VERDIER OG PRINSIPPER

OVERORDNET DEL - VERDIER OG PRINSIPPER

Hvorfor skal vi ha en ny generell læreplan og hvilke politiske føringer ligger bak? Disse og andre spørsmål ble belyst da Kunnskapsdepartementets (KD) avviklet den s
Les mer...

KYKELIKY 2017

KYKELIKY 2017

Kykeliky 2017 gikk av stabelen 4.-5. april på Hell. To innholdsrike dager med konserter, foredrag og verksteder
Les mer...

KUNST OG HÅNDVERK - FAGFORNYELSE

KUNST OG HÅNDVERK - FAGFORNYELSE

25. april 2017 inviterte Utdanningsforbundet til konferanse om hvordan kunst og håndverksfaget kan styrkes når læreplanen for faget skal fornyes
Les mer...

NY RAMMEPLAN

NY RAMMEPLAN

Engasjementet var stort da rammeplan for barnehage var på høring i vinter. Etter 15 høringskonferanser og over 600 høringsuttalelser er den nye rammeplanen for barnehage klar
Les mer...

WEB-SEMINAR

WEB-SEMINAR

Å kommunisere identitet gjennom selfier. Smarttelefonen som skapende verktøy med Marianne Puvacha, fra Høgskolen i Østfold. Seminaret avvikles onsdag 10. mai kl. 12.00 - 13.00
Les mer...

<< Forrige sideNeste side >>