facebook

RESSURSBASE

I vår ressursbase finner du undervisningsmateriell, læringsressurser og gode eksempler for hele opplæringsløpet.

Materialet er utviklet i samarbeid med lærere i skole, barnehage og kulturskole samt universitets- og høgskoleansatte.
Forankring i rammeplan og læreplan med kompetansemål og grunnleggende ferdigheter kommer tydelig fram. 
Ressursene er kvalitetssikret og utprøvd i praksisfeltet og gir eksempler på varierte arbeidsmåter som fremmer motivasjon for læring.
Mange av ressursene kan differensieres slik at de passer for ulike trinn.

Dersom du har et prosjekt du ønsker å dele med andre, kan du fylle ut skjemaet på kunstkultursenteret.no/del eller sende oss en epost på kunstkultur@nord.no.