facebook

RESSURSBASE

I ressursbasen finner du undervisningsmateriell, læringsressurser og gode eksempler for hele opplæringsløpet. Materialet er utviklet i samarbeid med lærere i skole, barnehage og kulturskole samt universitets- og høgskoleansatte. Forankring i rammeplan og læreplan med kompetansemål og grunnleggende ferdigheter kommer tydelig fram. Ressursene er kvalitetssikret og utprøvd i praksisfeltet og gir eksempler på varierte arbeidsmåter som fremmer motivasjon for læring. Mange av ressursene kan differensieres slik at de passer for ulike trinn.

Ressursene er inndelt i følgende kategorier: Barnehage, 1.- 4. trinn, 5.- 7. trinn, 8.- 10.trinn, videregående og kulturskole. Velg trinn eller bruk fritekstsøk for å finne det du er på jakt etter.

Del gjerne ditt prosjekt med oss så tar vi kontakt!