facebook

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSARBEID

Under revisjon - se også fanen FAG OG FORSKNING

Kunst- og kultursenteret har sitt mandat fra Kunnskapsdepartementet (2011) og er et nasjonalt ressurssenter for kunst og kultur i barnehage og grunnopplæring. Senteret skal styrke skolenes arbeid med Læreplanverket på sitt fagområde og støtte kommunenes arbeid med kulturskolene. Virksomheten skal være landsdekkende.

Den faglige virksomheten skal være kunnskaps- og forskningsbasert, og senteret skal drive målrettet formidling om resultater fra forskning og forsøks- og utviklingsarbeid på sitt ansvarsområde.  Formidlingen skal i hovedsak være nettbasert og skal støtte skoler og skoleeiere med kunnskapsbasert materiale om god praksis. Senteret skal ha kontakt med relevante nasjonale fagmiljøer og være orientert om internasjonal utvikling.

Publikasjoner og forskning 

Organisasjoner og nettverk

Databaser og arkiver