facebook

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSARBEID 

 

Kunst- og kultursenterets faglige virksomhet skal være kunnskaps- og forskningsbasert, og senteret skal drive målrettet formidling om resultater fra forskning og forsøks- og utviklingsarbeid på sitt ansvarsområde.  Formidlingen skal i hovedsak være nettbasert og skal støtte skoler og skoleeiere med kunnskapsbasert materiale om god praksis.

Senteret skal ha kontakt med relevante nasjonale fagmiljøer og være orientert om internasjonal utvikling.