facebook

Lover og planverk

                 

 

     
Kunnskapsdepartementet  

Ny lærerutdanning 

Rammeplanen for ny 5-årig master ble lagt fram 7.juni 2016 med virkning fra høsten 2017.
Faktaark
Forskrift om rammeplan for grunnskolelærer 1 - 7.
Forskrift om rammeplan for grunnskolelærer 5-10

Se oppdatert oversikt på Universitets- og høgskolerådets nettsider:
Forskrifter med merknader og gjeldende nasjonale retningslinjer, for lærerutdanningene

     

   Rammeplanutvalg for grunnskolelærerutdanninger på masternivå hihm  

 

Rammeplanutvalg for grunnskolelærerutdanninger på masternivå    

Kunnskapsdepartementet har oppnevnte et utvalg som skal utvikle forslag til forskrift om rammeplan for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå. På bloggen kan du følge prosessen og komme med innspill.

       
    BLU Følgegruppen for barnehagelærerutdanning

Følgegruppa for barnehagelærerutdanning skal vurdere utviklingen i den nye barnehagelærerutdanningen og gi veiledning til institusjonene. Gruppens mandat gjelder for fire år, fram til sommeren 2017. Det faglige sekretariatet for gruppa er lagt til Høgskolen i Bergen, Senter for utdanningsforskning.

 
       
 FFL  

FFL – Følgegruppen for lærerutdanningsreformen

Oppdraget til FFL – Følgegruppen for lærerutdanningsreformen – var å følge innføringen av den nye reformen. Arbeidet og oppdraget er nå avsluttet, og har i sin periode gitt ut fem hovedrapporter. Disse kan du lese og laste ned fra denne siden: