facebook
senterleder
senterleder

SENTERLEDER

Stillingen som senterleder ved KKS er en åremålsstilling og lyses nå ut. Åremål for 6 år. Søknadsfrist 25 juni.

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen skal bidra til økt kvalitet i kunst- og kulturfagene i barnehagen og grunnopplæringen. Stillingen som senterleder er en åremålsstilling og lyses nå ut. Åremål for 6 år. Søknadsfrist 25 juni.

Mandat

Stillingsannonsen kan leses her


Lenke til Nyhetsarkiv