facebook
Undervisningsopplegget Elektrisitet er et eksempel på hvordan de tre sentrene gjennom amarbeid har kommet langt i å utvikle en felles fagforståelse for teknologi og design som emne i skolen. Foto: Arvid Larsen, KKS
Undervisningsopplegget Elektrisitet er et eksempel på hvordan de tre sentrene gjennom amarbeid har kommet langt i å utvikle en felles fagforståelse for teknologi og design som emne i skolen. Foto: Arvid Larsen, KKS' ressursbase.

Gjennom samarbeid til fagforståelse

November-artikkelen i Kunst- og kultursenterets artikkelsamling handler om teknologi- og designkompetanse og teknologisk allmenndannelse. Det er Liv Oddrun Voll ved Nasjonalt senter for naturfag i i opplæringen som gjør seg opp noen tanker om disse temaene. 

Naturfagsenteret, Matematikksenteret og Kunst- og kultursenteret har samarbeidet om å utvikle læringsressurser i teknologi og design. Samarbeidet avdekket raskt noen grunnleggende spørsmål: Hva skal egentlig elevene lære i det nye emnet, og hva er teknologi- og designkompetanse? Liv Oddrun Voll fra Naturfagssenteret har i denne artikkelen gjort seg opp noen tanker rundt dette spørsmålet og hva som ligger i begrepet teknologisk allmenndannelse. 

Om artikkelforfatteren: 

Liv Oddrun Voll er universitetslektor ved Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen, Universitetet i Oslo. Hun arbeider med teknologi som fagområde i grunnskole og videregående skole. Hun er opptatt av å fremme teknologi med praktiske og kreative elementer som eget kunnskapsområde i en felles allmenndannende skole for alle. I samarbeid med Kunst- og kultursenteret og Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen har hun utviklet og prøvd ut undervisningsopplegg i teknologi og design. Samarbeidet har også resultert i en lærebok for lærerstudenter og lærere. 

Hele artikkelen kan du lese her: kunstkultursenteret.no/voll

Artikkelsamlingen En hyllest til kunst- og kulturfagene: kunstkultursenteret.no/artikkelsamling

Lenke til Nyhetsarkiv