facebook

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING  

Som et nasjonalt ressurssenter skal vi bidra til økt kvalitet, engasjement og interesse innenfor kunst og kulturfagene i grunnskolen og videregående skole. Vår primære målgruppe er lærere, skoleledelse og skoleeier. Vi samarbeider med nettverk, organisasjoner og miljøer som arbeider med det estetiske fagområdet i skolen. Vi har også samarbeid med de andre nasjonale sentrene om å formidle ressurser som går på tvers av fagene i læreplanen. 

Ressurser og gode undervisningsopplegg er tilgjengelig i vår ressursbase.

For mer informasjon om senterets arbeid med videregående opplæring ta kontakt med senteret på kunstkultur@nord.no tlf 75 51 75 00, rådgiver Hilde Hermansen, hilde.hermansen@nord.no tlf 75 51 75 21.

Nyheter

Foto: Jan Inge Haga

Hjelp oss å bli bedre

Vi jobber stadig for å forbedre oss. Kan du sette av noen minutter for å svare på en spørreundersøkelse om nettsiden vår? Da kan du bidra til at det blir enklere å finne informasjonen du og din kollega trenger. 

Undervisningsopplegget Elektrisitet er et eksempel på hvordan de tre sentrene gjennom amarbeid har kommet langt i å utvikle en felles fagforståelse for teknologi og design som emne i skolen. Foto: Arvid Larsen, KKS

Gjennom samarbeid til fagforståelse

November-artikkelen i Kunst- og kultursenterets artikkelsamling handler om teknologi- og designkompetanse og teknologisk allmenndannelse. Det er Liv Oddrun Voll ved Nasjonalt senter for naturfag i i opplæringen som gjør seg ...

Smartteknologi: Illustrasjonsfoto: Devon Christopher Adams

SMARTTEKNOLOGI I KUNST OG KULTUR

Kunst og kultur er viktige elementer i menneskers liv. Det å kunne oppleve og kunne uttrykke seg med visuell kunst, musikk og bevegelse betyr mye for oss. Noen trenger spesiell tilrettelegging for å få dette til.

Neste side >>