facebook

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING  

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen skal bidra til økt kvalitet, interesse og engasjement for kunst- og kulturfagene i barnehagene og grunnopplæringen. Virksomheten vår skal være knyttet til de overordnede nasjonale målene i utdanningssektoren. Vi har vårt mandat fra Kunnskapsdepartementet og jobber på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. KKS er et av 10 nasjonale sentra innenfor grunnopplæringen og KKS jobber for å styrke skoleeiere, skoleledere og lærere sitt arbeid med kunstfagene gjennom formidling av støttemateriell i vår digitale ressursbase, rådgiving ut mot sektoren og samarbeid med nasjonale aktører på feltet. 

Ressurser og gode undervisningsopplegg er tilgjengelig i vår ressursbase.

For mer informasjon om senterets arbeid med videregående opplæring ta kontakt med senteret på kunstkultur@nord.no tlf 75 51 75 00, rådgiver Hilde Hermansen, hilde.hermansen@nord.no tlf 75 51 75 21 eller rådgiver Marte Henriksen, marte.henriksen@nord.no tlf 75 51 77 67


Nyheter

Av Illustratedjc - Eget verk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25450481

WEB-SEMINAR FOR KDA LÆRARAR

Korleis skil samisk formkultur seg ut som eige formuttrykk i Norden? I samband med Tråante 2017 avviklar KKS et web-seminar onsdag 22.mars, kl. 12.00 – 12.45 spesielt med tanke på lærarar som underviser på studieforberedende ...

Foto:NRK

Anno - Kulturarv og håndverkstradisjoner

Ser du på NRK sin populære realityserie Anno? I år følger vi deltagerne på deres tidsreise til Trondheim og Erkebispegården i 1537. Vi har skrevet en artikkel som gir deg tips til hvordan du kan jobbe med håndverksfag ...

Ivarsson og Norlander i studio

VURDERING FOR LÆRING

KKS ønsker å løfte fram flere ulike typer vurderingsressurser og skape debatt og refleksjon rundt det viktige arbeidet med vurdering i kunst og kulturfagene. Her kan du finne filmer og fagartikler til støtte i arbeid med vurdering.

Neste side >>