facebook

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING  

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen skal bidra til økt kvalitet, interesse og engasjement for kunst- og kulturfagene i barnehagene og grunnopplæringen. Virksomheten vår skal være knyttet til de overordnede nasjonale målene i utdanningssektoren. Vi har vårt mandat fra Kunnskapsdepartementet og jobber på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. KKS er et av 10 nasjonale sentra innenfor grunnopplæringen og KKS jobber for å styrke skoleeiere, skoleledere og lærere sitt arbeid med kunstfagene gjennom formidling av støttemateriell i vår digitale ressursbase, rådgiving ut mot sektoren og samarbeid med nasjonale aktører på feltet. 

Ressurser og gode undervisningsopplegg er tilgjengelig i vår ressursbase.

For mer informasjon om senterets arbeid med videregående opplæring ta kontakt med senteret på kunstkultur@nord.no tlf 75 51 75 00, rådgiver Hilde Hermansen, hilde.hermansen@nord.no tlf 75 51 75 21 eller rådgiver Marte Henriksen, marte.henriksen@nord.no tlf 75 51 77 67


Nyheter

Ivarsson og Norlander i studio

Vurdering for læring

KKS ønsker å løfte fram flere ulike typer vurderingsressurser og skape debatt og refleksjon rundt det viktige arbeidet med vurdering i kunst og kulturfagene. Her kan du finne filmer og fagartikler til støtte i arbeid med vurdering.

Foto: Frida Bringslimark

10 ÅR MED KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN!

Vi feirer 10-årsjubileum i 2017 og har mye å være stolte av! Les senterleder Kirsti Saxi sin hilsen

Marte Henriksen. Grønn livslyst i Nordland

GRØNN LIVSLYST!

Vi er kjempestolt av vår rådgiver Marte Henriksen som i dag lanserer bok. Hva betyr det egentlig å leve miljøvennlig og bærekraftig?

Neste side >>