facebook

KULTURSKOLE

Som nasjonalt ressurssenter for kunst og kultur i opplæringen har KKS i sitt mandat å støtte kommunenes arbeid med kulturskolen og kulturskoletimen. KKS har i oppgave å formidle gode praktiske eksempler fra kulturskolen gjennom KKS sin digitale ressursbase.

I tillegg til gode eksempler vil KKS formidle og utvikle støttemateriell for kulturskolen, arbeidet vil være spesielt relevant i forhold til den nye kulturskoletimen som igangsettes skoleåret 2013/14.

For mer informasjon om KKS sitt arbeid med kulturskolen,
ta kontakt med rådgiver Vigdis Blaker på vbl@uin.no eller 75 51 77 73.           

 


Foto: Odd Mehus