facebook

KONFERANSER FOR UH-SEKTOR

Arrangert av KKS

Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i UH-sektor Levanger, Nord universitet, 29.-30.januar 2018

Nettverk for musikk i lærerutdanningene , Hamar, Høgskolen ved Innlandet, 30.-31.oktober 2017

KKS 10 ÅR - Kunst og kultur - demokrati og dannelse, Jubileumskonferanse/fagdag, Bodø, Nord universitet, 14.september 2017

 

Arrangert av andre

Cutting Edge kulturskole 2017, Høgskolen Sørøst-Norge, på Campus Bakkenteigen i Vestfold, 17.-18. oktober 2017.