facebook

ORGANISASJONER OG NETTVERK

     

Språk og litteratur

   
   

Norsk barnebokinstitutt

Norsk barnebokinstitutt jobber for å styrke forskningen på barnebokfeltet, ved blant annet å arrangere åpne forskningsforedrag i instituttets lokaler, samarbeide med høgskoler og universiteter samt å hjelpe studenter og forskere med å finne relevant primær- og sekundærlitteratur.

 

Barnelitterært forskningstidsskrift

BLFT Barnelitterært forskningstidsskrift er det første rene barnelitterære forskningstidsskriftet i Norge.
Det er et elektronisk forskningstidsskrift som blir redigert etter det norske universitets- og høyskolerådets prinsipper for fagfellereferanse og Open Access

 

     

Annet

   
 Børnekulturportalen    

Børnekulturportalen

Det danske nettstedet Børnekulturportalen har en fyldig oversikt over danske og internasjonale nettverk innen barnekulturforskning. Bak portalen står Børnekulturens netværk.

     
Forskningsrådet  

Forskningsrådet 

Forskingsrådet er eit nasjonalt forskingsstrategisk og forskingsfinansierande organ. Det er ein viktig forskingspolitisk rådgivar for Regjeringa, departementa og andre sentrale institusjonar og miljø med tilknyting til forsking og utvikling (FoU).

     
   

Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon (SEKK)

Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon initierer, drifter og støtter prosjekter der ansatte og studenter ved Høgskolen i Bergen sammen med barnehage- og skolesektoren, kultur- og næringsliv og andre aktører arbeider med kulturelle temaer og problemstillinger.

     
   

Telemarksforskning

Telemarksforsking er et selvstendig regionalt forankret forskningsinstitutt med kunder og prosjekter over hele Norge.Instituttet har nasjonal spisskompetanse på fem fagområder: kulturforsking, natur- og kulturbasert nyskaping, kommuneøkonomi og kommunestruktur, regional utvikling, og helse og velferdsforsking

   

 

 

 

European Early Childhood Education Research Association (EECERA)

Europeisk forskningsforbund for barneforskning.