facebook

DATABASER OG ARKIVER

Lenker til en del sentrale databaser innen forskning, kunst og kulturfag, samt generelle baser for litteratursøk.

Bibsys    

Bibsys

Bibliotekbasen inneholder bøker, tidsskrifter, lyd, noter etc. som finnes ved BIBSYS-bibliotekene.

     
Christin  

CHRIStin

Cristin(Current Research Information System in Norway) er et felles system for registrering og rapportering av forskningsaktiviteter for institusjoner i helsesektoren, instituttsektoren og UH-sektoren. Norsk vitenskapsindeks (en del av Forskningsresultatmodulen i Cristin) skal benyttes av UH-sektoren for rapportering av 2010-data til DBH. Alle de tre sektorene skal rapportere 2011-data via Cristin.

 

     
Skandinavisk forskning på barnehageområdet  

NB-ECEC - Skandinavisk forskning på barnehageområdet 0-6 år

Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC) samler kvalitetsvurdert skandinavisk forskning om barn i alderen 0-6 år i barnehage.Databasen er ment for alle med interesse for pedagogikk og for aktører som jobber innenfor feltet - undervisere, studenter, forskere, barnhageledere, styrere, pedagogiske ledere, barnehagemyndigheter, rådgivere og politikere på alle nivå- som vil holde seg oppdatert, eller har bruk for kvalifisert kunnskap i sine oppgaver. Databasen dekker foreløpig forskning som er publisert i årene 2006 - 2010, men den vil årlig bli oppdatert med forskning fra de siste årene. For eksempel vil forskning fra 2011 bli gjort tilgjengelig i begynnelsen av 2013. Forskningen er kvalitetsvurdert etter internasjonale standarder av dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning(DCU). Kriteriene for forskningsvurderingen og dermed for hva som er inkludert i databasen, fremgår av dette dokument: Notat om forskningskvalitet, jun 2012.

     
NSD Publiseringskanaler  

NSD -  Database for statistikk i høgere utdanning - Publiseringskanaler

Oversikt over autoriserte publiseringskanaler (tidsskrifter, serier og forlag). Dette er utgangspunktet for vitenskapelige publiseringer som gir uttelling i finansieringssystemet. På denne siden kan du søke i registeret.