facebook
Sæverud og Siljustøl

Fra Siljustøl til Uglestøl

«Fra Siljustøl til Uglestøl” har hatt hovedfokus på kultur, arkitektur og kreativt gjenbruk, og har omhandlet komponisten og mennesket Harald Sæverud og hans Siljustøl. Prosessen har vært viktigst for oss denne gangen, selv om prosjektet også har resultert i spennende produkter. Vi har samarbeidet med arkitekt og kunstner Andrè Marandon. Barns medvirkning har stått sentralt, både personalet og kunstner har vært opptatt av synliggjøring av barna sine stemmer. En lekende tilnærming har også vært viktig for oss; noe dialogene underveis bar preg av, og produktene våre viser. Ettersom prosjektet utviklet seg, ble båndene til nærmiljøet sterkere. Etter at prosjektet var over har vi hatt en utstilling på Siljustøl, som ble sett av mange. Vi har ellers fått et innblikk i hvordan en arkitekt tenker og arbeider. Barna, personalet og arkitekt hatt et kreativt fellesskap, hvor undring, medvirkning og lek har stått sentralt.

Juryens begrunnelse

Nok ein gong ser vi ein barnehage tilknytt Bergen kommune si ordning med Den kulturelle bæremeisen utmerke seg i Barnehageprisen. At ein av vinnarane i år vart Akrobaten barnehage, er ikkje tilfeldig. Barnehagen har heilt sidan oppstarten arbeidt målmedvite og fokusert på fagområda kunst, kultur og kreativitet.

I dette prosjektet startar barnehagen ein nyfiken og leikande prosess med blikket retta mot ein av kulturskattane i nærmiljøet, nemleg komponisten og mennesket Harald Sæverud og heimplassen hans, Siljustøl. Med det estetiske og kreative for auge, tek dei gjennom demokratiske metodar fatt i bornas undring og idear undervegs. I nær kontakt med kunstarkitekten Andre Marandon, utforskar borna og personalet ulike formspråk og materiale, og gjer eit djupdykk i temaa arkitektur i natur og landart som kunstform. Barnehagen viser i tilegg ei leikande tilnærming til språket der musikk/lyd, dikt og historier står sentralt.

Spennande bruk av gjenbruksmateriale resulterer i fantasifulle fuglekasser som blir skapte i eit skogsområde som borna kallar Uglestøl. Tilnærminga til landskapet og naturen blir gjort i same ånd som Sæverud hadde til sitt Siljustøl. God dokumentasjon, fagleg forankring og solid arbeid pregar prosjektet. Juryen er begeistra av ein barnehage som brenn for å gje små born store kunstnariske - og kulturelle opplevingar over lang tid.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Kapittel 9: Barnehagens fagområder, Kunst, kultur og kreativitet

I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og organisert på måter som gir barna anledning til utforsking, fordypning og progresjon. (…) Barnehagen skal la barna møte ulike kunstneriske og kulturelle uttrykk som gjenspeiler et mangfoldig samfunn og ulike tidsepoker.

Kapittel 9: Barnehagens fagområder, Natur, miljø og teknologi

Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme forståelse for naturens egenart og barnas vilje til å verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig utvikling.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: