facebook

Det levende språket; Å skape gode språkmiljøer for ALLE barn i barnehagen

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Prosjektet er tverrfarlig. Alle sanser stimuleres; smak/lukt, lyd, syn, taktil. Forming og lek med naturmaterialer, tegning, collage. Inspirasjon er ofte hentet ute i nærmiljøet og oppdagelsene blir bearbeidet med ulike materialer i våre atelierer.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: