facebook

ARTIKKEL: KAN LUFT VÆRE KUNST?

Kunsthistoriker og forfatter Mette Dybwad Torstensen skriver praktisk arbeid med barn og kunsthistorie.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Kunst er et av hovedområdene i læreplanen for kunst og håndverk.

"Fritt skapende arbeid innenfor bilde og skulptur videreføres og utvikles i dette hovedområdet.Inspirasjon fra kunsthistorien til dagens kunstverk, danner utgangspunkt og referanse for elevenes fantasi og eget skapende arbeid i ulike materialer."  Kunnskapsløftet 2006

Til høyre i menyen under prosjektbeskrivelse finner du artikkelen "Kan luft være kunst?" av Mette Dybwad Torstensen.

Publisert: 01.desember 2016

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: