facebook
Solens døtre

Solens døtre - Biejjen nieide

Solens døtre - Biejjien Niejth er en utstilling som er laget ved Helgeland Museum og som også er brukt i ulike undervisningssammenhenger i forhold til barn og unge. Dette dokumentet – og vedleggene/linkene som det henvises til, kan brukes som bakgrunnsstoff og gi ideer til undervisning av samisk kultur- og da særlig de sørsamiske kvinnenes kultur. Innholdet i dette støtte- og veiledningsmaterialet retter seg mot barnehage og grunnskole. Opplegget er først og fremst tilrettelagt for grunnskolen til og med mellomtrinnet, men kan også brukes i undervisning på ungdomsskole og da spesielt i valgfaget ”levande kulturarv”

Link til videofilm som viser barn og unges undervisningsbesøk hos Helgeland museum, avdeling Grane: 

 

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Opplegget er forankring til både rammeplan for barnehager, læreplaner innen norsk, samfunnsfag, kunst og handverk, musikk og mat og helse. I tilegg er det forankret i læreplan for valgfaget ”levande kulturarv” og inn mot de grunnleggende ferdighetene. Se vedlagte prosjektbeskrivelse.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: