facebook

Duodji i grunnskolen

Vi har i samarbeid med konservator Gry Fors og RiddoDuottarMuseat, utarbeidet et veiledningshefte med praktiske eksempler på hvordan man kan jobbe med samisk kunsthåndverk, duodji, i grunnskolen. Dette med utgangspunkt i norsk læreplan: 1.-7.trinn. 

Vi håper at heftet, som inneholder fire praktiske undervisningsopplegg med veiledning og tilleggsmateriell, skal gi lærere inspirasjon til å undervise i duodji i skolen. Oppleggene tar utgangspunkt i konkrete kompetansemål og er sortert etter årstrinn. Kompetansemålene er i tillegg brutt ned i læringsmål som gjør det enklere å vurdere elevens arbeid. Flere av de praktiske eksemplene er tilrettelagt for undervisning av elever med særskilte behov og elever som trenger faglige utfordringer. Heftet kan også brukes på lærerutdanningene i undervisningen av studenter som senere skal jobbe i grunnskolen.

I tillegg til de praktiske undervisningsoppleggene og en generell innledning om samisk kultur, inneholder heftet tips til fagstoff og forskning innen duodji og tips til hvor man kan kjøpe materiell for å lage duodjiprodukter.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

De praktiske undervisningsoppleggene tar utgangspunkt i konkrete kompetansemål og er sortert etter årstrinn. Kompetansemålene er i tillegg brutt ned i læringsmål som gjør det enklere å vurdere elevens arbeid.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: