facebook

Duodji/duedtie/duodje i grunnskolen

I dette veiledningsheftet finner du praktiske eksempler på hvordan du kan jobbe med samisk kunsthåndverk,duodji/duedtie/duodje, i grunnskolen. Oppgavene tar utgangspunkt i norsk læreplan, kunst og håndverk: 1.-7.trinn. 

Vi håper at heftet, som inneholder fire praktiske undervisningsopplegg med veiledning og tilleggsmateriell, skal gi lærere inspirasjon til å undervise i duodji i skolen. Oppleggene tar utgangspunkt i konkrete kompetansemål og er sortert etter årstrinn. Kompetansemålene er i tillegg brutt ned i læringsmål som gjør det enklere å vurdere elevens arbeid. Flere av de praktiske eksemplene er tilrettelagt for undervisning av elever med særskilte behov og elever som trenger faglige utfordringer. Heftet kan også brukes på lærerutdanningene i undervisningen av studenter som senere skal jobbe i grunnskolen.

I tillegg til de praktiske undervisningsoppleggene og en generell innledning om samisk kultur, inneholder heftet tips til fagstoff og forskning innen duodji og tips til hvor man kan kjøpe materiell for å lage duodjiprodukter.

Heftet er utprøvd i en 3.klasse på en større skole i Bodø kommune. Vedlagt finner dere et refleksjonsnotat fra klassens kontaktlærer som viser hvordan en av oppgavene i duodjiheftet er gjennomført i praksis. Oppgaven omhandler tilpasset opplegg i duodji, nøkkelring/gihppu/tjåvda suormas/tjoevtenje reagka

BESTILL GJERNE TRYKT VERSJON AV HEFTET: SEND EN MAIL TIL cathrine.jenssen@nord.no

Ønsker du tips til andre ressurser og undervisningsopplegg innen samisk kunst og kultur? Gå til vår ressursbase og skriv inn ordet samisk i søkefeltet. Les blant annet en generell artikkel om samisk kunst og kultur i opplæringen. Her finner du også konkrete undervisningsopplegg i joik til bruk i grunnskole og barnehage. Lykke til med arbeidet!

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

De praktiske undervisningsoppleggene tar utgangspunkt i konkrete kompetansemål og er sortert etter årstrinn. Kompetansemålene er i tillegg brutt ned i læringsmål som gjør det enklere å vurdere elevens arbeid.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: