facebook

Koftekledde pappdukker

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Duodji er godt forankret i rammeplanen i vår samiske barnehage. Mye av vårt arbeid består i å jobbe med samisk kunst og kultur.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: