facebook

Lefsebakst som levende kulturarv

Gjennom praktiske oppgaver får elevene gjennom dette undervisningsopplegget i valgfaget levande kulturarv kjennskap til mattradisjonen lefsebakst. Arbeid med lokale tradisjoner og overføring av kunnskap fra eldre til yngre, er et sentralt tema i opplegget som Roverud skole ved Bjørn Ivar Lien har utarbeidet i samarbeid med Kunst og kultursenteret. Skolen ligger i Kongsvinger kommune, et område som har nær tilknytning til den skogfinske minoritetskulturen. Gjennom de ulike fordypningsoppgavene i undervisningsopplegget vil elevene også kunne gjøre seg bedre kjent med den skogfinske kulturen som er en av de fem nasjonale minoritetene i Norge. 2015 er året for de nasjonale minoritetene i Norge og Utdanningsdirektoratet har laget en egen ressursside i forbindelse med temaet. Link til siden finnes i prosjektbeskrivelsen som følger dette undervisningsopplegget og kan være et supplement til det man lærer om den skogfinnske minoriteten i denne ressursen.

Fagene kunst og handverk, norsk, engelsk, matematikk og samfunnsfag gjør at undervisningsopplegget også er egnet som et tverrfaglig prosjekt.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Valgfaget levande kulturarv

Undervisningsopplegget er først og fremst forankret i følgende to hovedområder i valgfaget levande kulturarv: Utforskning og Formidling. Læreren kan også knytte kompetansemål i fagene kunst og handverk, engelsk, matematikk, norsk og samfunnsfag til opplegget, samt at alle de fem grunnleggende ferdighetene er inkludert.

Utforskning

  • Finne frem eksempler på lokal kunst, kultur og tradisjonar og vise til utvikling over tid

  • Tileigne seg enkle ferdigheiter og teknikkar ut fra kunnskap om kunst, kultur og tradisjonar.

Formidling

  • Skape og vise fram eigne uttrykk eller produkt baserte på kunnskap om kunst, kultur og tradisjon

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: