facebook

Lag et enkelt akkompagnement på iPad. Del1

Ta i bruk iPaden som verktøy og musikkinstrument i skolen. Her finner du en konkret og enkelt oppgave både for lærere og elevgrupper som skal lage noe konkret eller bare komponere musikk. Ressursen er nyttig for deg som trenger å lage et eget bakgrunnskomp til skolekoret, rockebandet, solisten eller andre relevante sammenhenger vi finner inne på musikkrommet.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Etter 7.årstrinn

Komponere:
- komponere og gjøre lydopptak ved hjelp av digitale verktøy

Etter 10.årstrinn

Komponere:
-bruke digitalt opptaksutstyr og musikkprogram til å manipulere lyd og sette sammen egne komposisjoner

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: