facebook
Foto: Arne Høyland

Lag din egen tresko - Overføring av tradisjonskunnskap

I dette undervisningsopplegget, som er utarbeidet av lærer og kulturminnegransker Arne Høyland i samarbeid med Kunst og kultursenteret, følger vi prosessen med å lage tresko. Handverkstradisjonen med treskograving eller treskomaking var stor i deler av Norge på 1800- og begynnelsen av 1900 - tallet, men døde ut i tiårene etter krigen. I dette undervisningsopplegget beskrives fremgangsmåten for hvordan man lager tresko på tradisjonell måte. Uten maskiner og med gamle handverkstradisjoner i bunn. Dette er tradisjoner som kan knyttes til den norsk kulturarven og som ved å overføre dem til yngre generasjoner, fremdeles kan holdes levende. Opplegget er derfor spesielt godt egnet for lærere som underviser i valgfaget levande kulturarv, men kan også brukes i sløydundervisningen i kunst og handverksfaget.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Undervisningsopplegget er forankret i læreplan og kompetansemål for valgfaget levande kulturarv og kunst- og handverksfaget. Se nærmere beskrivelse i den vedlagte prosjektbeskrivelsen.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: