facebook

TILPASSA MUSIKKOPPLÆRING

SKUG-senteret ved kulturskolen i Tromsø er eit ressurssenter for spesielt tilpassa musikkundervisning. Ved å ta i bruk ein kombinasjon av datateknologi, tilgjengelegheitsteknologi (for eksempel brytarar) og musikkteknologi er det ingen grenser for kven som kan få undervisning i musikk påpeikar SKUG-senteret. 

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Kulturskolen i Tromsø kommune har historie tilbake til 1955. Skolen er i dag eit fagsenter for musikk, dans, teater, samtidssirkus, visuell kunst og tverrfagleg tilbod. Skolen har også eit ressurssenter for funksjonshemma elevar, SKUG (samspel og komponering utan grenser).

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) skal «bidra til økt kvalitet i kunst- og kulturfagene i barnehagen og grunnopplæringen og at barn, unge og voksne kan få en likeverdig og tilpasset opplæring av høy kvalitet i et inkluderende fellesskap». Denne artikkelen er ein revidert versjon av eit bidrag i heftet «Kulturskolen som lokalt ressurssenter» (2016). SKUG-senteret presenterte sitt arbeid på konferansen SamBa 2015 i Kristiansand og senteret arrangerte seminaret «Tilpasset opplæring og kunstfagene» ved SKUG-senteret i Tromsø i 2016. I ein omtale av seminaret på nettsida til senteret ligg fleire aktuelle lenker.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: