facebook
Perleugle. Foto: Kristian Gording

Teknologi og design: Fuglebolig

Det er boligmangel også blant fugler. Svarthvit fluesnapper kommer til Norge fra Vest-Afrika, men ofte så sent på våren at det er vanskelig å finne bolig. Spurv er sosial og bor gjerne sammen med andre. Fugler har bestemte krav til sine boliger. Med utgangspunkt i boligannonsen fra ulike fugler skal dere lage en moderne, kreativ og annerledes bolig.

Boligannonsen fungerer som en kravspesifikasjon for boligen. Undervisningsopplegget gir mulighet for å arbeide med ulike materialer, ulike sammenføyningsteknikker, ulike typer bærende konstruksjoner og ulike arkitektoniske perioder. Elevene arbeider med idéutvikling, plantegninger og størrelsesforhold.

Undervisningsopplegget er del av en serie undervisningsopplegg utviklet til teknologi og design av  Kunst og kultursenteret, Matematikksenteret, NAFO, Naturfagsenteret og Høgskolen i Oslo og Akershus. Undervisningsoppleggene er flerfaglige og dekker kompetansemål fra naturfag, kunst og håndverk og matematikk.

Undervisningsopplegget i sin helhet kan sees på Naturfagsenterets sin temaside for teknologi og design. 

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Etter 4. årstrinn

Design

 • Planlegge og lage enkle bruksgjenstander
 • Lage enkle gjenstander gjennom å strikke, veve, filte, sy, spikre og skru i ulike materialer
 • Bruke enkle, hensiktsmessige håndverktøy i arbeid med leire, tekstil, skinn og tre
 • Eksperimentere med enkle geometriske former i konstruksjon og som dekorative formelementer
 • Undersøke, visualisere og presentere hvordan enkle bruksgjenstander har fått sin form, fra idé til ferdig produkt

 • Arkitektur

 • Planlegge og bygge modeller av hus og rom ved hjelp av digitale verktøy og enkle håndverksteknikker
 • Tegne hus og rom sett rett ovenfra, rett forfra og rett fra siden

 • Etter 7. årstrinn

  Design

 • Lage enkle bruksformer i ulike materialer og kunne gjøre rede for sammenheng mellom idé, valg av materialer, håndverksteknikker, form, farge og funksjon
 • Bruke formelementer fra ulike kulturer i utforming av gjenstander med dekorative elementer
 • Benytte ulike teknikker til overflatebehandling av egne arbeider
 • Bruke ulike sammenføyningsteknikker i harde og myke materialer

 • Arkitektur 

  • Bygge modeller av hus i målestokk med utgangspunkt i egne arbeidstegninger


  Etter 10. årstrinn

  Design

 • Designe produkter ut fra en kravspesifikasjon for form og funksjon
 • Beskrive ulike løsningsalternativer i design av et produkt ved hjelp av skisser og digital programvare
 • Lage funksjonelle bruksgjenstander og vurdere kvaliteten på eget håndverk
 • Arkitektur
 • Bygge og teste bærende konstruksjoner i ulike materialer
 • Bilder: