facebook

Hvem ser jeg i speilet?

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Barnehagen skal være en kulturarena for barn. i begrepet kultur ligger både barns egenkultur og den kulturen som omgir barna i bla nærmiljø.
Gjennom prosjektet får barna mulighet til å
- oppleve kunst og kultur, både lokal, nasjonal og internasjonal kunst.,
- og til selv å uttrykke seg estetisk, ta i bruk fantasi, kreativ tenking og skaperglede.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: