facebook
Vi "håvet inn" på gamle sko!

Hallo - din SKO!

Sandsli barnehage har i samarbeid med kunstarkitekt Andrè Marandon hatt prosjektet "Hallo - din SKO!". Et stort samarbeidsprosjekt som omfatter alle barna 1-6 år, foreldrene og hele personalgruppen. Delfasene har bestått av 1.Felles prosjektsamlingsstart, foreldrene/barna/personalet får i oppgave til å bringe "gamle utgåtte sko" 2.planfase med arbeidstegninger/skisser/tester,filosofisk tilnærminmg 3.arbeidsfase, med verksteder og 4. visning/evalueringsfase: vi avsluttet med storstilt kunstutstilling!

Juryens begrunnelse

Juryen vil framheve personalets evne til å jobbe kvalitetsmedvite, grundig og fleksibelt med eit prosjekt som let borna få boltre seg innanfor skoverda. I søknaden heiter det at ”balansekunsten mellom å planleggje og samtidig vere open for alle moglege innfall, er vanskeleg og krevjande”. Juryen kan trygt slå fast at barnehagen, saman med ein kunstarkitekt og ein filosof frå nærmiljøet, greier denne balansekunsten til fulle. Borna har i dette prosjektet gått på oppdagingsesferd innanfor det konkrete og abstrakte. Gamle sko har blitt skapt til personlege uttrykk gjennom allsidig lek, forming og refleksjon. Språktrening har stått sentralt og borna har leika seg fram til nye skouttrykk som ”Motorsagsko” og ”Fjær-sko”. Personalets evne til å glede seg og vise ekte nyfikne, smittar over på borna og humoren går som ein raud tråd gjennom prosjektet. Vi vil òg framheve personalets gode evne til å tilpasse prosjektet til bornas ulike alder. Her blir drama, rim og regler brukte når ”sko-oppdraga” blir avslørte. Som her til barnehagens 3-åringar: ”Kan dere i Venus gruppen som vandrer så freidig i skog og hei, på deres vei finne en sko eller ti, som det går an å plante gulrøtter i?”

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Prosjektet innbefatter Rammeplanens overordnede mål i kapittel 2; Omsorg, lek, læring, 2.4 om sosial kompetanse og 2.6 om barnehagen som kulturarena. Sko er "tett på" identitet og kultur, både for store og små. Det vektlegges at hver aldersgruppe får tilpasset tema til sitt modningsnivå/interesse. Sko til nytte? Nye oppfinnelser og kunst av gamle sko? Tittel: "Hallo - din SKO!", sier noe om hvor personlig sko er. Mange av prototypene som ble skapt, ble personifiserte. Prosjektet er så absolutt tverrfaglig! Vi gjør bruk av rammeplanens alle 7 fagområder. Eks. filosofisk tilnærming til tema er en god/viktig start til å åpne opp for alle muligheter som finnes omkring tema.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: