facebook

Undrende barn finner underlig uttrykk: \\

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Valg av tema kom som et resultat av ungenes spørsmål gjennom mange besøk på Øygarden som er en del av nærmijøet vårt(nærmiljø og samfunn).Da vi kom til begrepet kveldseto var det naturlig for oss å ta fatt i det på oppfordring fra ungene. (barns medvirkning).Gjennom arbeidet med begrepet favnet vi både fagområdene Kommunikasjon, språk og tekst og Kunst, kultur og kreativitet.Vi fikk godt og nært samarbeide med foreldrene gjennom regelmessig å dokumentere det vi holdt på med og videreformidle til foreldregruppa..

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: