facebook

Mixologi - et grunnkurs

Teknisk innsikt om hvordan man «får lyd» på en scene eller øvingslokale er vikitg kunnskap uansett hvilken rolle man har i et show eller oppsetning. Dette kan sees på som en av de grunnleggende ferdighetene innenfor et slikt fagområdet.

Opplegget kan regnes som en introduksjon til emnet, og kan senere utvides ved behov enten for hele gruppen, eller utvalgte med teknisk ansvarsområde.

Rammefaktorer for undervisningsopplegget:

Tid:                                        4 uker -  2 timer (90 min) pr. uke
Klassestørrelse:                   25 elever
Lærertetthet:                        1 faglærer
Materialer og utstyr:            Analog mikser, to høyttalere (enkelt PA), mikrofon, DI-boks, akustisk gitar, XLR-kabler, eurokabler, jack-kabler og aux-kabel (det som er tilgjenngelig på din skole)

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

 

Etter 10. trinn er mål for opplæringen at elevene skal kunne:

Sal og scene

Skape

  • samarbeide om å utvikle et audiovisuelt eller scenisk uttrykk, inkludert relevante tekniske løsninger

Formidle

  • samarbeide både på og bak scenen for at resultatet skal bli best mulig

 

 

GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER            

Å kunne uttrykke seg muntlig – elevene må kunne samtale og forklare hverandre prosessen med å koble opp utstyret. Muntlige beskrivelser med korrekt fagterminologi er med i vurderingen av gjennomført arbeid under den praktiske prøven.

Å kunne bruke digitale verktøy – i mange tilfeller vil utstyret skolen har tilgjengelig være digitalt (digital mikser, IPAD-mikser eller via PC), og her vil en grunnleggende kunnskap om bruk av digitale verktøy være essensielt.

Å kunne lese – elevene må kunne lese heftet/fagstoffet for gjeldende utstyr, og det er spesielt plantegninger og signal-kjeden som er viktig (sammensatt tekst).

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: