facebook
Foto: Stian A.Olsen

Animasjon med nettbrett

«Pizza, det slappe øyet og Walt Disney» er et praktisk krasjkurs i animasjonens grenseløse verden. Ved å bruke iPad og den lettfattelige Stop Motion Studio-appen hopper du over flere av leddene som tidligere har komplisert animasjon i klasserommet.

Den praktiske økten starter med en 5 minutters videointroduksjon hvor den kryptiske tittelen på opplegget forklares. Elevene får kjennskap til hva som gjør animasjon mulig. Etter at økten er gjennomført kan elevene animere ved bruk av enkle virkemidler. Opplegget er tilpasset 4. trinn, men ressursen kan med enkle grep tilpasses alle klassetrinn i grunnskolen.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Kunst og håndverk

Etter 4.årstrinn er mål for opplæringen at elevene skal kunne:

Visuell kommunikasjon

bruke enkle funksjoner i digitale bildebehandlingsprogram

 I tillegg vil du med enkle tilpassinger kunne knytte andre kompetansemål i kunst og håndverk og andre fag til denne oppgaven.

GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

I dette opplegget jobber vi med disse grunnleggende ferdighetene:

Å kunne bruke digitale verktøy: Å kunne bruke digitale verktøy i kunst og håndverk er viktig for å søke informasjon og for selv å produsere informasjon i tekst og bilder. Produksjon av digitale bilder står sentralt i elevenes arbeid med foto, skanning, animasjon, film og video.

Å kunne regne: Elevene får praktisk erfaring med brøkregning og vil måtte bruke de fire regneartene om opplegget skal videreutvikles, f.eks. i arbeid med musikk, lydeffekter og replikker. 

 Å kunne uttrykke seg muntlig: Prosjektet fremtvinger samarbeid og muntlig kommunikasjon. Man kan kalle det «hektisk tålmodighet». Erfaring viser at barna raskt blir engasjert, men for at deres animasjon skal bli bra skjønner barna at de må forholde seg rolig rundt sin stasjon og samarbeide. De får trent på sine muntlige ferdigheter.

Det er betydningsfullt at du som lærer bevisstgjør elevene om at de i dette undervisningsopplegget faktisk tar i bruk ferdigheter som handler om digital kompetanse, det å kunne regne og det å kunne utrykke seg muntlig. At elevene får erfaring i å bruke praktisk regning, å bruke digitale verktøy for å skape film er viktig. Elevene erfarer også at muntlige kommunikasjon er avgjørende for å skape et godt resultat.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: