facebook

Rytmos på klangsafari - Ytrebygda barnehage

Klangutforsking - et utvidet musikkbegrep. Kunstnerisk samarbeid mellom musikeren Terje Isungset og barnehagen i regi av Den Kulturelle Bæremeis. Hovedfokus på naturens egne lydkilder, som vann, stein, tre og luft.

Juryens begrunnelse

Barnehagen kombinerer friluftsliv og musikk på en helhetlig måte, og personalet jobber bevist med temaet slik at det forankres i barnehagen etter at kunstneren er dradd. Alle barna stiller med like forutsetninger i musikkens nonverbale språk.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Kapittel 1: Barnehagens verdigrunnlag, Mangfold og gjensidig respekt

Barnehagen skal legge til rette for kulturmøter, gi rom for barnas egen kulturskaping og bidra til at alle barn kan få oppleve glede og mestring i sosiale og kulturelle fellesskap.

I denne barnehagen er mange ulike nasjonaliteter representert. I og med at musikkens språk i seg selv er nonverbalt stiller alle, uansett språklig bakgrunn og kompetanse, på samme plan. Humor, undring og klanglig glede var limet som skulle til for å skape felleskapsfølelsen i gruppen. Det ble dessuten et supert utgangspunkt for senere språkstimulering.

Kapittel 9: Barnehagens fagområder, Kunst, kultur og kreativitet

Personalet skal motivere barna til å uttrykke seg gjennom musikk, dans, drama og annen skapende virksomhet, og gi dem mulighet til å utvikle varierte uttrykksformer.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: