facebook

Rytmos på klangsafari - Ytrebygda barnehage

Musikk. Klangutforsking - et utvidet musikkbegrep. Kunstnerisk samarbeid mellom musikeren Terje Isungset og barnehagen v/Kjell Inge Øksendal og i regi av Den Kulturelle Bæremeis. Hovedfokus på naturens egne lydkilder (vann, stein, tre, luft), men også utforsking av konkrete lydkilder. Lite bruk av tradisjonelle instrumenter. Kombinasjon av friluftsliv og musikk 2 ganger pr. uke med 22 barn.

Juryens begrunnelse

Barnehagen kombinerer friluftsliv og musikk på en helhetlig måte, og personalet jobber bevist med temaet slik at det forankres i barnehagen etter at kunstneren er dradd. Alle barna stiller med like forutsetninger i musikkens nonverbale språk.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Prosjektet forankres i rammeplanens punkt 3.3 Kunst, kultur og kreativitet. Det er lett å se at dette prosjektet er i tråd med flere av Rammeplanens intensjoner. Barna som deltok var fra mange ulike kulturer og veldig få av dem hadde norsk språk. Nettopp derfor var et musikkprosjekt av denne art, midt i blinken! Rammeplanen sier: Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre noe felles, bidrar til samhørighet. Det fine i vårt tilfelle, var at her stilte alle på samme plan i og med at musikkens språk jo i seg selv er nonverbal. All humor, undring og klanglig glede var limet som skulle til for å skape felleskapsfølelsen i gruppen. Det ble dessuten et supert utgangspunkt for senere språkstimulering… De voksne som deltok ble svært ”populære” og dermed var det lettere å nå frem på andre felt. Rammeplanen sier også at arbeid med kunst skal bidra til at barna utvikler sin følsomhet til å lytte, iaktta og uttrykke seg… Relatert til Rammeplanens ord om viktigheten av at de får møte kunstnere, så har dette prosjektet til fulle levd opp til intensjonen.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: