facebook
Foto: Paal Even Nygaard, Sandefjords Blad

KDA Arkitekturinstallasjon i nærmiljø

«Vi tenkte den skulle stå i vannet, med inngang for kano og kajakk. Jeg kjenner Goksjø-området godt, og det har vært interessant å designe for et sted man vet litt om», sier Emilie Tran ved Sandefjord vgs. om sitt forslag til padlehytte (Nygård, 2018).  Etter uker med fokus på nærmiljø, økologi, friluftsliv og innovativ, stedstilpasset arkitektur var det fint å presentere resultatene på byens offentlige bibliotek.

Hensikten med dette undervisningsopplegget har vært å fremme kunnskap om og få praktisk erfaring med stedstilpasset arkitektur, tilrettelegging for opplevelser, analyser og kreativ utforskning. Elevene ble utfordret til kreativ tenkning og kritisk vurdering i utarbeiding av ulike løsningsforslag. Designprosessen ble tydeliggjort. Analoge og digitale virkemidler ble vektlagt i det praktiske arbeidet, og bruken av SketchUp Pro, Photoshop og layout ble integrert som delmomenter i prosessen.

I Sandefjord samarbeidet den videregående skolen med turistforeningen om et et stedsspesifikt område, der sjøen og nærmiljøet er et populært rekreasjonssted hele året. Lokale samarbeidspartnere finnes i alle byer og tettsteder, og det å forholde seg til eksterne aktører gir elevene verdifulle erfaringer.

Undervisningsopplegget er gjennomført og utviklet av Jan Einar Skarsholt, i samarbeid med Trude Selnes ved Sandefjord videregående skole.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Form teknologi og funksjon, eleven skal kunne

* visualisere størrelsesforhold og romdannelser ved hjelp av menneskekroppen.

* utvikle konstruksjon i ulike materialer.

* bruke digitale verktøy, tegning og modell ved studium av rom, kunne diskutere kvalitet og utføring

 

By og stedsutvikling, eleven skal kunne

* vurdere muligheter for fysiske endringer innenfor ett gitt område og utarbeide forslag til forbedringer.

  

Miljø og klima, eleven skal kunne

* belyse lokale miljøutfordringer 

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: